Podsumowanie

• Na plamicę Schönleina-Henocha najczęściej chorują dzieci poniżej 10 roku życia.

• Podstawą rozpoznania jest wystąpienie skazy naczyniowej, która jest najbardziej nasilona na kończynach dolnych, oraz jednego z 4 kryteriów dodatkowych.

• Choroba ma samoograniczający charakter.

• W przebiegu plamicy mogą wystąpić powikłania ze strony przewodu pokarmowego, stawów i nerek.

• Rokowanie jest pomyślne.

Do góry