Posocznica u dziecka przebiega z objawami ogólnymi i gwałtownie nasilającymi się, takimi jak: gorączka, zaburzenia świadomości, hipowolemia, bezmocz. Skaza z objawami skórnymi ma charakter ukrwotocznionych zatorów bakteryjnych, występuje ogromna skłonność do krwawienia z miejsc nakłuć żylnych. W badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę, obok małopłytkowości, także niedokrwistość oraz leukocytoza lub leukopenia, a także znacznie podwyższone wykładniki stanu zapalnego i zaburzenia w układzie krzepnięcia.

Choroba rozrostowa układu krwiotwórczego.

Choroba rozrostowa u dziecka może początkowo dawać jedynie objawy skazy. Zwykle w badaniu przedmiotowym stwierdza się limfadenopatię i hepatosplenomegalię, a dziecko skarży się na bóle kostne. Mogą występować stany gorączkowe o niejasnej etiologii. W badaniach laboratoryjnych uwagę zwraca niedokrwistość i małopłytkowość, natomiast liczba leukocytów może być zmniejszona, prawidłowa lub zwiększona. Niezbędne jest wykonanie mikroskopowej oceny krwinek białych w poszukiwaniu komórek blastycznych i biopsja szpiku.

Aplazja szpiku.

Może dawać objawy podobne do ITP, ale najczęściej dołączają się objawy związane z niedokrwistością: bladość, osłabienie oraz zaburzenia odporności wynikające z leukopenii. W badaniu przedmiotowym nie występuje limfadenopatia ani hepatosplenomegalia, w morfologii – pancytopenia, retikulocytopenia. Badaniem rozstrzygającym jest w takiej sytuacji biopsja szpiku i trepanobiopsja.

Inne rzadsze przyczyny małopłytkowości.

Należy je brać pod uwagę po wykluczeniu wszystkich powyższych przyczyn małopłytkowości. Wrodzone defekty funkcji płytek (trombocytopatie wrodzone) mają zwykle przebieg łagodny. Do najczęstszych objawów należą: wylewy, skłonność do siniaczenia, wybroczyny, krwawienia z dziąseł, nosa i nadmierne krwawienia miesiączkowe. Krwawienia zagrażające życiu mogą występować w trombastenii Glanzmanna i zespole Bernarda-Souliera, a także w zespole Jacobsena. Do badań przesiewowych w kierunku wrodzonych trombocytopatii należy ocena czasu krwawienia i okluzji w aparacie PFA-100. Podejrzewając trombocytopatię wrodzoną, należy wykonać:

1. Morfologię krwi z liczbą płytek i mikroskopową oceną rozmazu krwi

2. Badanie agregacji płytek i wydzielania ATP

3. Badanie glikoprotein płytkowych w cytometrii przepływowej

4. Ocenę płytek w mikroskopie elektronowym

5. Badania genetyczne.

Do góry