Zapalenie wątroby związane z żywieniem

Stłuszczeniowe zapalenie wątroby niezwiązane z nadużywaniem alkoholu jest powikłaniem stłuszczenia wątroby współistniejącego z otyłością. Choroba może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, niekiedy jednak zdradliwie postępuje i poważnie uszkadza wątrobę, prowadząc do marskości lub niewydolności. Obraz histopatologiczny przypomina zmiany obserwowane w alkoholowym zapaleniu wątroby. Jeśli nie dojdzie do marskości wątroby, zmiany zwykle są odwracalne dzięki zmniejszeniu masy ciała. Leczenie polega na zmniejszeniu masy ciała lub wykonaniu operacji bariatrycznej u chorych z otyłością olbrzymią. Stosowanie witaminy E może łagodzić stan zapalny.

Żywienie pozajelitowe może być powikłane zapaleniem wątroby z powodu zastoju żółci. Leczenie polega na zastosowaniu postępowania wspomagającego, obejmującego podejmowanie intensywnych działań zmierzających do zmaksymalizowania żywienia dojelitowego i zminimalizowania pozajelitowego.

Polekowe zapalenie wątroby

Wyróżnia się dwie główne grupy polekowych zapaleń wątroby. Leki mogą uszkadzać wątrobę bezpośrednio lub wywołują AIH. Zapalenia zaliczane do pierwszej grupy są zwykle uzależnione od dawkowania leku, a wśród chorych nie obserwuje się skłonności do ich rozwoju. Natomiast polekowe AIH rozwija się zwykle u osób z predyspozycjami genetycznymi, nie zależy od dawki, a przerwanie podawania leków powoduje na ogół ustąpienie dolegliwości. Paracetamol wywołuje zapalenie wątroby w następstwie jej bezpośredniego uszkodzenia, natomiast izoniazyd i metyldopa mogą zapoczątkowywać immunologiczne zapalenie wątroby u osób predysponowanych.

W procesie immunoalergicznym leki metabolizujące enzymy cytochromu P450 (CYP) stają się autoantygenami (CYP2C9, CYP3A4, CYP2E1) i zapoczątkowują wytwarzanie swoistych autoprzeciwciał LKM. W ustaleniu rozpoznania zasadnicza rolę odgrywa informacja o przyjmowaniu leku. Postępowanie polega na przerwaniu podawania leku odpowiadającego za rozwój zapalenia. Autoimmunologiczne polekowe zapalenie wątroby nieodpowiadające na przerwanie stosowania leku może wymagać leczenia jak u chorych na AIH.

Artykuł ukazał się oryginalnie w Pediatrics in Review, Vol. 32, No. 8, August 2011, p. 333: Hepatitis: General Principles, wydawanym przez American Academy of Pediatrics (AAP). Polska wersja publikowana przez Medical Tribune Polska. AAP i Medical Tribune Polska nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści artykułu, w tym wynikające z tłumaczenia z angielskiego na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune Polska nie popierają stosowania ani nie ręczą (bezpośrednio lub pośrednio) za jakość ani skuteczność jakichkolwiek produktów lub usług zawartych w publikowanych materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma wpływu na treść publikowanego artykułu.

Do góry