Diagnostyka molekularna w alergologii za pomocą techniki mikromacierzy (immuno solid-phase allergen chip, ISAC) pozwala na oznaczenie przeciwciał przeciwko stu kilkudziesięciu oczyszczonym alergenom natywnym lub alergenom rekombinowanym, uzyskanym za pomocą technologii biologii molekularnej.15

W przypadku alergii pokarmowej test ISAC umożliwia:

  • wykazanie obecności przeciwciał w stosunku do komponentu swoistego dla jednego źródła alergenowego, dając odpowiedź na pytanie, jaki alergen jest główną przyczyną objawów klinicznych, i potwierdzając uczulenie pierwotne (tab. 6)
  • wykazanie obecności przeciwciał w stosunku do komponentu dającego reakcje krzyżowe, wskazując na możliwość reakcji na alergeny pochodzące z różnych źródeł alergenowych, nawet odległych gatunkowo (tab. 7 i 8)
  • wykazanie obecności przeciwciał w stosunku do komponentu należącego do rodziny białek zapasowych, rodziny białek przenoszących lipidy lub wykazanie obecności przeciwciał w stosunku do komponentu termostabilnego i/lub opornego na trawienie, stwarzając możliwość określenia ryzyka wystąpienia i stopnia ciężkości reakcji anafilaktycznej (tab. 9 i 10)
  • wykazanie obecności przeciwciał w stosunku do komponentu, który stwarza większe ryzyko dłuższego przetrwania uczulenia, dając możliwość oceny dalszego przebiegu klinicznego uczulenia oraz perspektywę uzyskania tolerancji danego alergenu (tab. 11)

Diagnostyka molekularna oparta na komponentach alergenowych jest szczególnie przydatna do oceny etiologii objawów alergii pokarmowej u chorych z uczuleniem na wiele alergenów, chorych z niejasnym lub ciężkim obrazem klinicznym choroby, a zwłaszcza u pacjentów, u których wystąpiła anafilaksja lub którzy są nią zagrożeni. I chociaż interpretacja wyników uzyskanych za pomocą diagnostyki molekularnej jest trudna i wymaga dużej wiedzy o znaczeniu klinicznym występowania przeciwciał w stosunku do poszczególnych komponentów alergenowych, to wydaje się, że informacje, które ta metoda diagnostyczna niesie ze sobą, są obecnie niezbędne do prawidłowego rozpoznania i leczenia chorób alergicznych, a zwłaszcza alergii pokarmowej zależnej od przeciwciał klasy IgE.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają żadnych konfliktów interesów związanych z treścią artykułu.

Do góry