Small 29624

Rycina 10. Algorytm diagnostyczny w przypadku wykwitów grudkowo-złuszczających

Small 32478

Rycina 11. Algorytm diagnostyczny w przypadku wykwitów pęcherzykowo-krostkowych

Small 30141

Rycina 12. Algorytm diagnostyczny w przypadku zmian zabarwienia skóry dziecka

Rumień toksyczny noworodków rozpoczyna się zazwyczaj pierwszego lub drugiego dnia życia dziecka. Rozpoznanie ustalamy zarówno na podstawie obrazu klinicznego, jak i przebiegu schorzenia. W przypadku rumienia toksycznego noworodków stosowanie jakichkolwiek leków miejscowych i ogólnych jest zbędne, wymagana jest jedynie prawidłowa pielęgnacja skóry dziecka.

Przejściowa melanoza krostkowa noworodków

Przejściowa melanoza krostkowa noworodków występuje u około 4% dzieci, częściej chłopców, noworodków rasy czarnej. Czynnik etiologiczny nie został nadal określony. Zmiany występują już przy urodzeniu, obejmują skórę czoła, okolicy podbródkowej, karku, pleców, pośladków, przedniej powierzchni ud oraz podudzi. Początkowo obserwuje się pęcherzyki i krosty, które ustępują z pozostawieniem zmian typu przebarwień z brzeżnym/kołnierzykowatym złuszczaniem naskórka (ryc. 8 i 9). Zmiany skórne ustępują samoistnie, nie wymagają praktycznie leczenia.

Noworodkowa krostkowica głowy

Noworodkowa krostkowica głowy charakteryzuje się występowaniem zapalnych grudek i krost w obrębie skóry twarzy, owłosionej skóry głowy i szyi. Za rozwój zmian skórnych wydaje się odpowiedzialna niekontrolowana kolonizacja skóry przez drożdżaka Malassezia furfur. Zmiany skórne ustępują spontanicznie, praktycznie bez konieczności wdrażania jakiegokolwiek leczenia. W przypadku zmian rozległych lub dłuższego utrzymywania się wykwitów zaleca się stosowanie pochodnych imidazolowych przez 1-2 tygodnie.

Podsumowanie

Diagnostyka różnicowa wykwitów występujących u dzieci jest trudna i wymaga ogromnego doświadczenia klinicznego. Zarówno obraz kliniczny, jak i przebieg u dzieci różnią się od obserwowanych u dorosłych pacjentów. W przypadku noworodków zasadnicze znaczenie w ustaleniu prawidłowego rozpoznania ma prawidłowo przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe. Algorytmy diagnostyczne przedstawiono na rycinach 10-12.

Z dermatologicznego punktu widzenia okres noworodkowy wydaje się szczególnie trudny i wymaga bezwzględnie stale uaktualnianej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym właśnie zakresie. Leczenie bywa trudne, a wiek pacjenta stanowi niezaprzeczalnie komplikację, z którą musimy się zmierzyć, zalecając w niektórych szczególnie ciężkich przypadkach leczenie off label.

Do góry