Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2017

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Noworodek w ambulatorium
Najczęstsze błędy
Omówmy to na przypadkach
Dermatologia