Najczęstszymi patogenami kolonizującymi drogi oddechowe są S. pneumoniae, Haemophilus influenzae i Staphylococcus aureus.37 Mikroflora dróg oddechowych występująca w przewlekłym zapaleniu oskrzeli jest bardzo podobna do tej spotykanej w rozstrzeniach oskrzeli czy mukowiscydozie. Sugeruje to, że być może wczesne infekcje dróg oddechowych, niedobór immunologiczny i zmiany bariery śluzowo-rzęskowej przyczyniają się do postępującego zapalenia i uszkodzenia prawidłowej mikroflory dróg oddechowych.38

Pojawiają się obiecujące wyniki w zakresie modyfikowania mikroorganizmów jelitowych.39,40 Badania w tej dziedzinie zachęcają do nowego podejścia do zapobiegania przewlekłemu kaszlowi u dzieci z wykorzystaniem modyfikacji mikrobiomu dróg oddechowych,41 co – jeśli okaże się możliwe – wydaje się korzystnym sposobem przywrócenia normalnej funkcji obronnej i zapobiegania chorobom.

Podsumowanie

Przedłużone infekcje wydają się główną przyczyną kaszlu u dzieci w wieku przedszkolnym. Zapobieganie infekcjom dróg oddechowych i stanom zapalnym ma za zadanie ochronić przed przejściem kaszlu w formę przewlekłą, a co za tym idzie – zmniejszyć prawdopodobieństwo zmian morfologicznych oskrzeli oraz niekorzystnych konsekwencji w wieku dorosłym.

Do góry