Zapalenie płuc u noworodków można podzielić na zapalenie o wczesnym i późnym początku. Zapalenie płuc o wczesnym początku występuje w pierwszych 6 dobach życia i jest następstwem zakażenia nabytego wewnątrzmacicznie lub w czasie porodu od matki. Późne zapalenie płuc jest wywołane przez drobnoustroje środowiska szpitalnego i domowego. Do typowych czynników etiologicznych należą: paciorkowce grupy B (Streptococcus agalactiae), Staphylococcus aureus, bakterie Gram(–) (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) i wirusy (wirus syncytialny, wirus opryszczki pospolitej [HSV – herpes simplex virus], adenowirus). Etiologia zakażeń dróg oddechowych zmienia się wraz z wiekiem dziecka. W tabeli 5 przedstawiono główne patogeny odpowiedzialne za wystąpienie zapaleń płuc wśród dzieci w różnych grupach wiekowych.

Small 74712

Tabela 5. Podział czynników etiologicznych zapaleń płuc u dzieci w zależności od wieku2

Podsumowanie

Kaszel jest głównym symptomem chorób układu oddechowego i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji pediatrycznych. Jest jednak objawem niespecyficznym i może być związany zarówno z infekcją dróg oddechowych, zaostrzeniem astmy, jak i z aspiracją ciała obcego, wadami wrodzonymi oraz chorobami przewlekłymi wymagającymi pilnej diagnostyki i leczenia. Znajomość objawów alarmowych w zależności od wieku pacjenta, charakteru kaszlu, czasu jego trwania i objawów towarzyszących ułatwi właściwe postępowanie. Wczesne rozpoznanie chorób manifestujących się kaszlem w okresie noworodkowym i właściwe leczenie decydują o jakości i długości życia chorego. Konsekwencje związane z wadami wrodzonymi, chorobami uwarunkowanymi genetycznie czy też niedojrzałością mechanizmów obronnych układu oddechowego rzutują na przebieg choroby w kolejnych latach, wystąpienie powikłań i dalszy rozwój dziecka.

Do góry