Zadaniem klinicysty nie jest zatem zróżnicowanie pomiędzy stanem patologicznym a prawidłowością rozwojową, lecz określenie relacji pomiędzy prawidłowością rozwojową a zgłaszanym problemem.

Do góry