Psychiatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2019
Aktualności naukowe
Felieton
Wywiad
Temat numeru
Dążymy do celu
Psychiatria dziecięca
Prawidłowe rozpoznanie
Medycyna snu
Na ważny temat
Wyzwania psychiatrii