Okulistyka

Urazy gałki ocznej – rodzaje, diagnostyka i terapia

lek. Paulina Surma
lek. Angelika Dudek-Orczykowska
lek. Agata Bełżecka
dr n. med. Agnieszka Kamińska

Oddział Okulistyczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Paulina Surmal

Oddział Okulistyczny,

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

e-mail: paulasurma1@gmail.com

Small paulina surma opt

lek. Paulina Surma

Small angelika dudek orczyko opt

lek. Angelika Dudek-Orczykowska

Small belzecka agata archiw  opt

lek. Agata Bełżecka

Small agnieszka kaminska opt

dr n. med. Agnieszka Kamińska

  • Praca poglądowa przedstawiająca przegląd urazów mechanicznych, chemicznych i termicznych gałki ocznej, z którymi pacjenci najczęściej zgłaszają się na szpitalny oddział ratunkowy
  • Omówienie diagnostyki i leczenia urazów gałki ocznej

Urazy gałki ocznej są jedną z częstych przyczyn czasowego lub trwałego upośledzenia widzenia. Stanowią istotny problem zdrowotny wpływający na funkcjonowanie całego organizmu człowieka pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym. Ograniczają zdolność do wykonywania pracy zawodowej i funkcjonowanie w społeczeństwie. W artykule omówiono diagnostykę i postępowanie w przypadku najczęściej występujących urazów gałki ocznej, z którymi pacjenci zgłaszają się na dyżury szpitalnego oddziału ratunkowego.

Epidemiologia

Urazy gałki ocznej są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji na oddziałach okulistycznych. Według WHO każdego roku dochodzi do ok. 55 mln urazów gałki ocznej na świecie, z czego 1,6 mln przypadków kończy się całkowitą utratą wzroku1. Urazy gałki ocznej są przyczyną utraty widzenia głównie u dzieci i młodych dorosłych2,3. Częściej doznają ich mężczyźni niż kobiety2,3. Jest to spowodowane zarówno stylem życia, jak i rodzajem wykonywanej przez mężczyzn pracy.

Do urazów najczęściej dochodzi przypadkowo, rzadziej podczas napaści lub w wyniku samookaleczenia2.

Ze względu na brak środków ochrony oczu lub niechęć do ich używania częściej do urazów gałki ocznej dochodzi w gospodarstwie domowym niż w pracy2,3.

Rodzaj uprawianego sportu, np. koszykówka, piłka nożna, gry z użyciem rakiet, golf, również może predysponować do urazów gałki ocznej2.

Profilaktyka

Dzięki stosowaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego do oczu można znacząco zmniejszyć częstość występowania niektórych obrażeń. Pracodawca jest zobowiązany przez przepisy BHP dostarczyć pracownikowi sprawnie działające środki ochrony oczu. Powinny być one odpowiednie do istniejącego zagrożenia. Pracodawca powinien też zapewnić właściwe wyszkolenie pracownika w zakresie prawidłowego korzystania z nich4.

Po zaistniałym urazie gałki ocznej pacjent często tłumaczy brak korzystania ze środków ochronnych uciążliwością ich stosowania i utrudnieniami w wykonywanej pracy. Do środków ochronnych oczu należą: okulary ochronne, gogle ochronne, osłony twarzy4.

Urazy rogówki

Erozja rogówki

Najczęściej podczas urazu oka dochodzi do uszkodzenia rogówki. Ze względu na jej bogate unerwienie czuciowe nawet niewielki uraz nabłonka rogówki może spowodować u pacjenta wystąpienie dużych dolegliwości bólowych, wywołać uczucie ciała obcego, światłowstręt i zamglone widzenie4,5. Ubytek nabłonka powierzchni rogówki jest nazywany erozją (ryc. 1)2. Może być spowodowany m.in. urazem gałęzią drzewa, palcem lub kartką papieru.

Small oczy 1b opt

Rycina 1. Erozja rogówki

Zazwyczaj erozja nabłonka rogówki ulega wygojeniu po zastosowaniu maści z antybiotykiem i opatrunku uciskowego ograniczającego ruch powieki górnej po powierzchni oka. Średni czas leczenia wynosi 24-48 godzin5. Jeżeli doszło do uszkodzenia błony Bowmana, czyli warstwy położonej pod nabłonkiem, okres gojenia może się wydłużyć i w miejscu urazu mogą pozostać trwale przymglenia na rogówce. Może też dochodzić do powstawania samoistnych erozji nawrotowych4.

Do góry