Ciało obce w rogówce

Inną bardzo częstą przyczyną konsultacji okulistycznych na oddziałach ratunkowych są ciała obce wbite w rogówkę. Jeżeli nie zostaną one usunięte szybko, tworzy się wokół nich naciek zapalny.

Z reguły do wbicia ciała obcego w rogówkę dochodzi podczas wykonywania prac remontowych lub pracy szlifierką kątową (ryc. 2). Ciało obce z rogówki usuwa się pod mikroskopem (lampa szczelinowa) za pomocą sterylnej igły po znieczuleniu kroplowym oka. Następnie zakłada się opatrunek uciskowy z maścią antybiotykową4,5.

Small oczy 2 opt

Rycina 2. Ciało obce metaliczne w rogówce

Uwagi ogólne

U pacjentów zgłaszających się z erozją lub ciałem obcym rogówki zawsze należy pamiętać, aby wykluczyć obecność dodatkowych ciał obcych w worku spojówkowym lub pod powieką górną. Należy też upewnić się, czy niewinnie wyglądająca erozja nie jest raną pełnościenną rogówki. W tym celu zawsze powinno się ucisnąć rogówkę patyczkiem i sprawdzić, czy z komory przedniej oka nie wypływa wodnista ciecz (próba Seidla)5. W każdym przypadku powierzchownego urazu oka należy odwinąć powiekę górną, aby dokładnie ocenić cały worek spojówkowy.

Urazy powiek i aparatu ochronnego oka

Z reguły niewielkie otarcia naskórka lub wylewy podskórne okolicy oczodołowej spowodowane urazem wymagają jedynie oczyszczenia solą fizjologiczną, założenia jałowego opatrunku i zastosowania antybiotyku w maści. Pomocne w szybszej resorpcji wylewu podskórnego jest też stosowanie zimnych okładów, preparatów doustnych uszczelniających i wzmacniających śródbłonek naczyń (etamsylat, dobesylan wapnia, witamina C). Zawsze należy ocenić, czy podczas urazu nie doszło do uszkodzenia gałki ocznej. Powinno się zbadać ruchomość gałek ocznych, ostrość wzroku i wykonać palpacyjne badanie brzegu kostnego oczodołu w celu wykluczenia złamań lub obecności odmy podskórnej mogącej świadczyć o poważniejszym urazie twarzowo-czaszkowym. Należy również pamiętać o wykonaniu badań obrazowych, takich jak TK lub RTG twarzoczaszki5.

Głębsze lub dłuższe przerwania ciągłości skóry aparatu ochronnego oka powinny być poddane wnikliwej rewizji przez chirurga okulistę w celu oceny konieczności szycia, zastosowania profilaktyki przeciwtężcowej i antybiotyku5.

Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że powstała rana aparatu ochronnego oka mogła spowodować przerwanie ciągłości dróg łzowych, należy jak najszybciej ją zaopatrzyć. Wymagana jest wtedy intubacja dróg łzowych w celu ich rekonstrukcji, zapobiegająca powstaniu przewlekłego, uporczywego łzawienia6.

Wylew podspojówkowy i rany spojówki

Najczęściej wylew podspojówkowy powstaje samoistnie i bezboleśnie. Związany jest z zaburzeniami ogólnego stanu organizmu, takimi jak nadciśnienie tętnicze, skaza krwotoczna lub stosowanie leków przeciwkrzepliwych6. Innymi częstymi przyczynami wylewu podspojówkowego są: silny atak kaszlu, praca w pozycji z pochyloną głową, dmuchanie i inne czynności związane z próbą Valsalvy. Jeżeli towarzyszą mu ból oka, zaburzenia widzenia czy też w wywiadzie zgłaszany jest uraz, należy w lampie szczelinowej ocenić, czy nie doszło do przerwania ciągłości spojówki lub wylewu do wnętrza gałki ocznej.

Powierzchowne rany spojówki, które nie odsłaniają twardówki, nie wymagają szycia. Po zastosowaniu maści z antybiotykiem i opatrunku zazwyczaj spojówka po kilku dniach zabliźnia się sama2. Natomiast pełnościenne rany spojówki zawsze powinno się poddać dokładnej ocenie i zszyć pod mikroskopem operacyjnym2.

Oparzenia chemiczne gałki ocznej

Urazy chemiczne gałki ocznej stanowią grupę stanów nagłych w okulistyce, w których najważniejszym elementem leczenia jest natychmiastowe i obfite płukanie gałki ocznej. Substancje alkaliczne, którymi oparzenia zdarzają się częściej, zwykle powodują rozleglejsze i cięższe urazy niż substancje kwasowe (ryc. 3). Powinno się pamiętać o tym, że oparzenia wyglądające na niewielkie podczas pierwszego badania mogą wyglądać następnego dnia znacznie poważniej. Około 20% urazów chemicznych oka powoduje znaczną, trwałą niepełnosprawność wzrokową i defekty kosmetyczne5.

Small oczy 3 opt

Rycina 3. Oparzenie chemiczne oka

Płukanie gałki ocznej należy rozpocząć już bezpośrednio w miejscu, w którym doszło do wypadku, ponieważ minimalizuje to czas ekspozycji na substancję uszkadzającą i poprawia rokowanie dotyczące końcowej ostrości wzroku. Zalecane są płyny obojętne, takie jak sól fizjologiczna lub woda5. Można zastosować również inne płyty obojętne, np. wodę mineralną lub mleko.

Następnie osoba poszkodowana powinna być przetransportowana do najbliższej placówki ochrony zdrowia w celu oceny rozległości uszkodzeń gałki ocznej i ustalenia dalszego postępowania. Po oparzeniu okolicy oczu nigdy nie należy zasłaniać oka ani powiek opatrunkiem na czas transportu, ponieważ utrudnia to odpływ łez i oczyszczanie oka z substancji chemicznej.

Do góry