Podyplomie logo dark

Aspekty historyczne padaczki

Dorota Dunin-Wąsowicz

Wstęp

Pierwszy dokładny opis padaczki datuje się na 2000 rok przed naszą erą. Szczegółowe opisy typów napadów, a nawet czynników je wywołujących czy objawów ponapadowych znaleziono na kamiennych tablicach z Babilonu. Kilka tysięcy lat wcześniej wzmianki dotyczące utraty przytomności pojawiały się także w Indiach. Opisy napadów padaczkowych zawarte są też w Biblii i Talmudzie. Starożytni Grecy uważali padaczkę za świętą dolegliwość, noszącą znamiona dotyku bogów, których siła odrywa ludzi od podłoża, odbiera im świadomość, aby następnie przywrócić ich do życia.

Przypuszczalne przyczyny

Hipokrates jako pierwszy stwierdził, że źródłem padaczki jest mózg, a same napady padaczkowe nie są, jak wtedy sądzono, zjawiskiem nadnaturalnym. Przez wiele wieków negowano poglądy Hipokratesa, twierdząc, że padaczkę wywołują złe duchy, a napady ...