Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Pediatria. Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Etiologia padaczki

Dorota Dunin-Wąsowicz

Wstęp

Klasyfikacja padaczek i zespołów padaczkowych Międzynarodowej Ligi Padaczkowej (ILAE) z 1989 r. odnosiła się do już znanych lub prawdopodobnych przyczyn choroby. Dawne określenie „padaczki idiopatyczne” zastąpiono terminem „padaczki o etiologii genetycznej”. Dziś też nie powinno się używać terminu „padaczka objawowa”, ale „padaczka z przyczyn strukturalno-metabolicznych”. Termin „padaczka kryptogenna” już nie obowiązuje i został zastąpiony w 2010 r. określeniem „padaczki o nieznanej etiologii”. Tak więc zgodnie z najnowszą klasyfikacją ILAE wyróżniono 3 główne grupy padaczek i zespołów padaczkowych:

  • padaczki o etiologii genetycznej
  • padaczki o etiologii strukturalno-metabolicznej
  • padaczki o nieznanej, dotychczas nieustalonej etiologii.

Padaczki o etiologii genetycznej

Aspekty genetyczne padaczki przedstawiono w osobnym rozdziale („Czy padaczka jest chorobą dziedziczną”).

Padaczki o etiologii strukturalno-metabolicznej

Powyższa kategoria obejmuje te padaczki, w których napady padaczkowe są wtórne do uszkodzeń strukturalnych lub metabolicznych i na obecnym etapie wiedzy nie charakteryzują się swoistym wzorcem elektroklinicznym, jakkolwiek w przyszłości może się to zmienić. Taka etiologia padaczki jest również częsta u dorosłych. W populacji osób dorosłych dominującą przyczyną są choroby naczyniowe, ale także zaburzenia toksyczno-metaboliczne, guzy mózgu, urazy i choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego.

Padaczki z przyczyn strukturalno-metabolicznych szczególnie często (66%) obserwowane są w 1 r.ż. Etiologia strukturalno-metaboliczna jest możliwa do ustalenia w 70-90% przypadków napadów zgięciowych.

Wady ośrodkowego układu nerwowego

Wady OUN są przyczyną około 5% padaczek, rozpoczynających się najczęściej we wczesnym okresie życia.

Bezzakrętowość

Bezzakrętowość, spowodowana zarówno wewnątrzmacicznymi infekcjami, jak i przyczynami genetycznymi, cechuje się występowaniem zazwyczaj opornych na leczenie napadów zgięciowych i bardzo złym rokowaniem (zgon zwykle przed 2 r.ż.).