Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Pediatria. Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Epidemiologia padaczki

Dorota Dunin-Wąsowicz

Wstęp

Padaczka jest częstą chorobą układu nerwowego u dzieci. W badaniach populacyjnych zapadalność szacuje się na 50-100/100 000. Na padaczkę choruje około 1% dzieci. Najczęściej choroba ta występuje przed 5 r.ż. W 1 r.ż. częstość występowania napadów padaczkowych ocenia się na 95,3/100 000, a zachorowalność na ciężką encefalopatię niemowlęcą, jaką jest zespół Westa – na 2-4/10 000 urodzeń. Kolejny wzrost częstości występowania napadów padaczkowych obserwuje się po 65 r.ż.

Dane epidemiologiczne

Według danych amerykańskich z 2012 r. częstość występowania padaczki w populacji do 17 r.ż. wynosi nawet 10,2/1000 i jest większa wśród dzieci z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym. Podobną tendencję zaobserwowano w krajach rozwijających si...