Leczenie odmy otrzewnowej pochodzenia ginekologicznego jest na ogół zachowawcze.

Idiopatyczne przyczyny odmy otrzewnowej

Przyczyny nagromadzenia się gazu w jamie otrzewnej nie można ustalić w wyjątkowych przypadkach. Odmę otrzewnową uznaje się wówczas za idiopatyczną.

Podsumowanie

  • Nie każde przedziurawienie przewodu pokarmowego jest przyczyną nagromadzenia się wolnego gazu w jamie otrzewnej.
  • Wolny gaz w jamie otrzewnej nie zawsze udaje się uwidocznić w badaniach obrazowych.
  • Odma otrzewnowa nie zawsze jest następstwem przedziurawienia przewodu pokarmowego.
  • Dla każdego z chorych z odmą otrzewnową chirurg musi dobrać właściwe postępowanie, uwzględniając wszystkie dostępne dane – przede wszystkim informacje z wywiadu i wynik badania przedmiotowego, a także rezultaty badań laboratoryjnych i obrazowych.
  • Jeśli stan ogólny pacjenta jest dobry, ból i wzdęcie brzucha są minimalne, a objawy otrzewnowe, gorączka i cechy stanu zapalnego nie występują, postępowanie można ograniczyć do leczenia zachowawczego.
  • W trakcie leczenia zachowawczego należy wielokrotnie powtarzać badanie chorego.
  • Pogorszenie się stanu ogólnego chorego, wystąpienie bólu i wzdęcia brzucha, objawów otrzewnowych, gorączki oraz podwyższenie wartości markerów zapalenia w badaniach laboratoryjnych nakazują podjęcie decyzji o rewizji chirurgicznej jamy brzusznej.
Do góry