Długoterminową konsekwencją zatorowości płucnej bywa rozwój przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH – chronic thromboembolic pulmonary hypertension). Średni wiek chorych, w którym diagnozuje się CTEPH, wynosi 63 lata niezależnie od płci. CTEPH występuje z częstością 0,1-9,1% w ciągu dwóch pierwszych lat od pojawienia się objawowej ZP.1,26

ZP u kobiet w ciąży

Zatorowość płucna to główna przyczyna zgonów kobiet ciężarnych i w połogu, szczególnie gdy poród odbył się przez cięcie cesarskie. Postępowanie w ZP u kobiet w ciąży jest podobne, z tym że:

1. w diagnostyce bardziej preferowana jest scyntygrafia wentylacyjno-perfuzyjna (klasa wskazań IIb) niż angio-TK, z uwagi na mniejszą radiację; angio-TK zaś należy rozważyć w razie nieprawidłowego obrazu RTG klatki piersiowej lub gdy scyntygrafia wentylacyjno-perfuzyjna nie jest szybko dostępna (wskazanie klasy IIa); w badaniach retrospektywnych 125 ciężarnych kobiet nie stwierdzano zatorowości płucnej w angio-TK jeśli chora uzyskała w skali Wellsa <6 pkt1,27

2. użyteczność dimeru D jest kontrowersyjna, ponieważ w ciąży na ogół fizjologicznie zwiększa się jego stężenie, natomiast ujemna wartość predykcyjna dimeru D ma takie samo znaczenie jak u innych chorych

3. aby uniknąć niepotrzebnego napromienienia, można wykonać uciskowy test ultrasonograficzny żył – wynik dodatni jest wskazaniem do rozpoczęcia antykoagulacji

4. jako leku przeciwkrzepliwego używamy heparyn, ze wskazaniem na heparyny drobnocząsteczkowe, w dawce dostosowanej do masy ciała, gdyż heparyna nie przenika przez łożysko ani do mleka matki

5. fondaprynuks, podobnie jak nowe doustne antykoagulanty (ksabany, dabigatran), nie powinien być stosowany w ciąży (brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania); VKA mogą spowodować, głównie w pierwszym trymestrze, embriopatię, a w ostatnim trymestrze krwotoki i odklejenie łożyska; dopuszcza się ewentualne stosowanie VKA w drugim trymestrze; VKA mogą być podawane matkom karmiącym piersią.


Dotychczasowe badania potwierdzają, że podawanie leków trombolitycznych ciężarnym (alteplazy w dawce 100 mg i.v. w ciągu 2 godzin) jest obarczone podobnym ryzykiem jak u pozostałych chorych. Należy unikać trombolizy w okresie okołoporodowym, z wyjątkiem stanów krytycznych.1,28

Do góry