Uogólniony ziarniniak obrączkowaty (ryc. 15)

Small untitled16 opt

Ryc. 15. Uogólniony ziarniniak obrączkowaty.

Może on także towarzyszyć chorobom nowotworowym. Objawia się w postaci licznych grudek koloru skóry lub rumieniowych o wyraźnym obrączkowatym układzie wykwitów, czasami grudki skupiają się, tworząc wzór siateczkowaty lub festonowaty. W wielu przypadkach zmianom towarzyszy świąd. Najczęstszymi nowotworami współistniejącymi z ziarniniakiem obrączkowatym są:

 • chłoniaki (choroba Hodgkina, chłoniaki pierwotnie skórne),
 • przewlekła białaczka szpikowa,
 • nowotwory lite.[1,25]

Inne choroby przewodu pokarmowego, w których mogą współistnieć zmiany skórne

Zmiany skórne mogą również występować w nienowotworowych chorobach układu pokarmowego. Ostremu i przewlekłemu zapaleniu trzustki często towarzyszy:

 • sinica siateczkowata,
 • panniculitis.


W przebiegu cukrzycy możemy spotkać:

 • wyprzenia drożdżakowe,
 • cukrzycowy zespół sztywnej stopy,
 • stopę cukrzycową (owrzodzenie),
 • rogowacenie ciemne,
 • obumieranie tłuszczowate cukrzycowe.


W przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C możemy spotkać się z takimi chorobami skóry jak:

 • liszaj płaski,
 • pokrzywka ostra,
 • guzkowe zapalenie tętnic,
 • właściwa mieszana krioglobulinemia,
 • porfiria skórna późna,
 • pokrzywka naczyniowa,
 • plamica hiperergiczna.[1-4]


Choroba Gianottiego-Crostiego również może współwystępować z wirusowym zapaleniem wątroby. Objawia się zmianami o charakterze monomorficznej osutki grudkowej zlokalizowanej głównie na pośladkach i wyprostnych powierzchniach kończyn. Występuje głównie u chłopców w wieku 2-6 lat i trwa zazwyczaj około ośmiu tygodni, po czym samoistnie ustępuje.[1,26-27]

Liszaj płaski (ryc. 16) to choroba, która pojawia się w przebiegu różnych chorób wątroby – najczęściej wspomnianego już wirusowego zapalenia wątroby, a także autoimmunologicznych chorób wątroby takich jak pierwotna marskość wątroby i autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Liszaj płaski charakteryzuje się obecnością sinoczerwonych wielobocznych grudek o gładkiej, połyskującej powierzchni z mlecznobiałą siateczką na wierzchu. Lokalizuje się typowo w okolicach nadgarstków, stawów skokowych, grzbietów rąk i stóp, a w 50 proc. zmiany pojawiają się na błonach śluzowych jamy ustnej w postaci białawych pasm i smug, głównie wzdłuż linii zgryzu.[1,28]

Small liszaj plaski opt

Ryc. 16. Liszaj płaski.

Oddzielnym zagadnieniem jest konieczność monitorowania istniejących u pacjentów zmian skórnych, m.in. o typie zmian barwnikowych, szczególnie w przebiegu prowadzonego w wybranych chorobach układu pokarmowego leczenia immunosupresyjnego lub biologicznego.

Reasumując, należy pamiętać, że w przebiegu wielu chorób przewodu pokarmowego bardzo często występują zmiany skórne, które niejednokrotnie wyprzedzają pojawienie się objawów gastroenterologicznych. Znajomość powyższych chorób dermatologicznych powinna w wielu przypadkach pomóc lekarzom gastroenterologom w postawieniu prawidłowej diagnozy i tym samym w podjęciu skutecznego i szybkiego leczenia.

Do góry