Wyraźny spadek liczby nowych zakażeń HIV wśród stosujących profilaktykę przedekspozycyjną wyznaczył nowy obszar poszukiwań w terapii infekcji przenoszonych drogą płciową. Obecnie nie dysponujemy szczepieniami chroniącymi przed bakteryjnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, natomiast nie ustają poszukiwania najlepszej metody immunizacji. W literaturze pojawiają się także pierwsze obiecujące doniesienia o skuteczności stosowania profilaktyki przeciw bakteryjnym STI z zastosowaniem doksycykliny. Oczekujemy na dokładne dane dotyczące bezpieczeństwa, dawkowania, optymalnego protokołu oraz długotrwałej skuteczności i wpływu na oporność bakterii12.

W przeciwwadze do osiągnięć w zakresie diagnostyki i terapii STI stoją zmieniające się wzorce zachowań seksualnych, chemsex, ignorowanie zasad bezpiecznego seksu w związku z pojawieniem się PrEP. Są one odpowiedzialne za utrzymującą się wysoką populacyjną transmisję chorób przenoszonych drogą płciową i nadal stanowią wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej.

 

Do góry