• półpasiec obejmujący więcej niż 1 dermatom lub występujący po raz kolejny

• nawracająca opryszczka wargowa (również rozsiana)

• kandydoza jamy ustnej i pochwy

• listerioza

• leukoplakia włochata

• dysplazja szyjki macicy i rak przedinwazyjny szyjki macicy

• samoistna plamica małopłytkowa

• neuropatia obwodowa

• zapalenie narządów miednicy mniejszej

• pneumokokowe zapalenie płuc

• gorączka lub biegunka utrzymująca się przez wiele tygodni

• bakteriemia spowodowana zakażeniem pałeczkami Salmonella

• Angiomatosis bacillaris – rozwija się wskutek zakażenia Bartonella henselae, na skórze pojawiają się płasko-wyniosłe ogniska barwy ciemnoczerwonej mogące przypominać mięsaka Kaposiego.


Pojawienie się tych chorób w połączeniu z wywiadem powinno skłonić lekarza do wykonania testu przesiewowego w celu wykluczenia zakażenia HIV.


Faza III

Zespół nabytego niedoboru odporności. Pełnoobjawowy AIDS występuje, gdy liczba limfocytów T CD-4 zmniejszy się poniżej wartości zapewniającej immunologiczną kontrolę zakażeń i nowotworów (<200 k/µl). W tym okresie wartości wiremii są najwyższe w przebiegu całej choroby i osiągają nawet do kilkunastu milionów kopii w 1 ml krwi.

W tym okresie pojawiają się choroby – nowotwory i zakażenia oportunistyczne, nazywane chorobami wskaźnikowymi AIDS, które bez leczenia cART stanowią przyczynę zgonu.

Należą do nich:

• zakażenia bakteryjne, mnogie lub nawracające

• kandydoza oskrzeli, tchawicy i płuc

Do góry