Czy po ostrym zespole wieńcowym do leczenia antyagregacyjnego warto dodawać nowe leki przeciwzakrzepowe?

• metaanaliza • n=31 286

Komócsi A, Vorobcsuk A, Kehl D, et al. Use of New-Generation Oral Anticoagulant Agents in Patients Receiving Antiplatelet Therapy After an Acute Coronary Syndrome: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Intern Med 2012;172(20):1537-45.

Wdrożenie nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych (antagonistów czynnika Xa lub bezpośrednich inhibitorów trombiny) u leczonych antyagregacyjnie pacjentów po ostrym zespole wieńcowym dramatycznie zwiększa ryzyko krwawienia, co może niweczyć korzystny wpływ zastosowanej terapii na chorobę niedokrwienną.

Do góry