Zespół ekspertów z Wielkiej Brytanii ponownie przeanalizował korzyści i zagrożenia związane z prowadzeniem badań przesiewowych w kierunku raka piersi. Na podstawie analizy badań oceniono, że względna redukcja ryzyka zgonów z powodu tego nowotworu u kobiet poddanych badaniom przesiewowym wynosi ok. 20%, co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami, a informacje o bardziej znaczącym zmniejszeniu ryzyka nie są w pełni wiarygodne. Jednocześnie stwierdzono, że prowadzenie badań przesiewowych łączy się z ryzykiem nadrozpoznawalności raka piersi, co może skutkować niepotrzebnym leczeniem. Oszacowano, że wykonując badania przesiewowe u 10 tys. kobiet, można zapobiec 43 zgonom w ciągu 10 lat, ale jednocześnie dojdzie do błędnego rozpoznania raka piersi w 129 przypadkach. Takie ryzyko autorzy uznają za możliwe do zaakceptowania, ale osoby poddawane badaniom przesiewowym powinny być o tym informowane, aby mogły podjąć świadomą decyzję o udziale w badaniach.

 

Skuteczność ablacji w objawowym utrwalonym migotaniu przedsionków

• badanie obserwacyjne • n=202

Tilz RR, Rillig A, Thum AM, et al. Catheter Ablation of Long-Standing Persistent Atrial Fibrillation: 5-Year Outcomes of the Hamburg Sequential Ablation Strategy. J Am Coll Cardiol 2012;60(19):1921-9.

Podczas 5-letniej obserwacji jednokrotne lub powtórne wykonanie ablacji było skuteczne u odpowiednio 20,3% i 45,0% pacjentów. Wyniki były nieco lepsze, gdy migotanie trwało krócej niż 2 lata. Początkowa procedura polegała na okrężnej izolacji żył płucnych, a dodatkową ablację przeprowadzano w przypadku wczesnej nieskuteczności kardiowersji elektrycznej po izolacji żył płucnych.

 

U mężczyzn multiwitaminy nie zapobiegają chorobom układu krążenia, ale mogą zmniejszyć ryzyko nowotworu

• badanie z randomizacją, grupą kontrolną i podwójnie ślepą próbą • n=14 641 mężczyzn >50. r.ż.

Sesso HD, Christen WG, Bubes V, et al. Multivitamins in the Prevention of Cardiovascular Disease in Men: the Physicians’ Health Study II Randomized Controlled Trial. JAMA 2012;308(17):1751-60.

Gaziano JM, Sesso HD, Christen WG, et al. Multivitamins in the Prevention of Cancer in Men: the Physicians’ Health Study II Randomized Controlled Trial. JAMA 2012;308(18):1871-80.

W trwającej średnio 11,2 roku obserwacji dużej grupy lekarzy, uczestników Physicians’ Health Study II, nie stwierdzono, aby przyjmowanie codziennie dawki preparatów wielowitaminowych zmniejszało ryzyko poważnych incydentów naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu czy zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Stwierdzono jednak niewielką, ale statystycznie istotną redukcję ryzyka nowotworów (17,0 vs 18,3/1000 pacjentolat; HR 0,92; 95% CI 0,86-0,998; p=0,04). Nie udało się wykazać takiej zależności dla konkretnego rodzaju nowotworu.

 

 

Wyjaśniono zagadkę przedłużania życia chorych na raka jelita grubego dzięki stosowaniu kwasu acetylosalicylowego

• ocena retrospektywna • badania molekularne • n=964 osoby z rakiem jelita grubego z 2 badań przekrojowych

Liao X, Lochhead P, Nishihara R, et al. Aspirin Use, Tumor PIK3CA Mutation, and Colorectal-Cancer Survival. N Engl J Med 2012;367:1596-606.

Regularne stosowanie kwasu acetylosalicylowego po rozpoznaniu raka jelita grubego znacznie wydłuża przeżycie, ale tylko u osób ze zmutowanym genem PIK3CA (HR dla zgonu związanego z nowotworem 0,18; 95% CI 0,06-0,61; p <0,001). Osoby z niezmutowanym (dzikim) genem nie odnoszą wyraźnych korzyści ze stosowania tego leku (HR 0,96; 95% CI 0,69-1,32; p=0,76). Gen PIK3CA koduje kinazę fosfatydyloinozytolu 3, enzymu będącego częścią szlaków sygnałowych dla różnych czynników wzrostu. Odkryto więc genetyczny marker odpowiedzi na leczenie.

 

 

Do góry