NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Co naprawdę zwiększa stosowanie się do zaleceń lekarza w chorobach przewlekłych?

• przegląd systematyczny • 67 prac, n >140 000

Viswanathan M, Golin CE, Jones CD, et al. Interventions to Improve Adherence to Self-administered Medications for Chronic Diseases in the United States: A Systematic Review. Ann Intern Med (2012); doi:10.7326/0003-4819-157-11-201212040-00538.

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich ma dramatyczne skutki społeczne. W USA ocenia się, że jest ono przyczyną przynajmniej 10% hospitalizacji i znaczącej liczby powikłań oraz zgonów, a dla systemu opieki zdrowotnej stanowi obciążenie w wysokości 100-289 mld dol. rocznie. Na zwiększenie stosowania się do zaleceń lekarza (adherence) w więcej niż jednym schorzeniu wpływały: zmniejszenie opłaty pacjenta za leki, indywidualizacja i kompleksowość opieki (case management) oraz edukacja chorego połączona ze wsparciem behawioralnym. Nie ma jednak pewności co do długoterminowego oddziaływania tych czynników na przestrzeganie zaleceń i ich wpływu na odległe wyniki leczenia.

 

Nowy czynnik ryzyka chorób układu krążenia

• badanie obserwacyjne • n=1216

Shankar A, Xiao J, Ducatman A. Perfluorooctanoic Acid and Cardiovascular Disease in US Adults. Arch Intern Med 2012;172(18):1-7; doi:10.1001/archinternmed.2012.3393.

Kwas perfluorooktanowy (PFOA) wykorzystuje się przy wytwarzaniu wielu produktów powszechnie używanych w gospodarstwach domowych [m.in. środków do konserwacji dywanów, papieru śniadaniowego, teflonu, tekstyliów, nici dentystycznych – przyp. red.]. Jego obecność wykrywa się we krwi 98% Amerykanów. Badania na zwierzętach sugerowały możliwość związku miedzy ekspozycją na PFOA a chorobami układu krążenia. W badaniu wykazano, że wyższe stężenie PFOA we krwi pozytywnie koreluje ze zwiększoną częstością chorób układu krążenia, a zwiększenie ryzyka jest niezależne od takich czynników, jak: wiek, płeć, rasa i pochodzenie etniczne, palenie tytoniu, BMI, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i stężenie cholesterolu we krwi. Ryzyko u osób z IV kwartyla stężenia PFOA było ok. 2 razy wyższe niż u osób z I kwartyla. Ekspozycja na PFOA może więc być nowym, niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia.

 

 

Czy odstawiać LABA w dobrze kontrolowanej astmie?

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 5 badań

Brozek JL, Kraft M, Krishnan JA, et al. Long-Acting β2-Agonist Step-off in Patients With Controlled Asthma: Systematic Review With Meta-analysis. Arch Intern Med 2012;172(18):1-11; doi:10.1001/archinternmed.2012.3250.

Z powodu wątpliwości co do bezpieczeństwa długodziałających β2-mime-tyków (LABA) niektóre instytucje (np. FDA) zalecają ograniczanie ich stosowania. Wyniki metaanalizy wskazują, że u dorosłych i dzieci >15 lat z astmą dobrze kontrolowaną za pomocą glikokortykosteroidu wziewnego w skojarzeniu z LABA odstawienie tego drugiego w porównaniu z kontynuacją terapii oboma lekami istotnie statystycznie pogarsza kontrolę astmy i jakość życia. W pracy nie oceniano jednak ryzyka zaostrzeń i zgonów ze względu na małą liczbę takich zdarzeń.

 

 

Amerykanie wygrywają z hiperlipidemią

• analiza porównawcza wyników 3 przekrojowych badań populacyjnych z lat: 1988-94 (n=16 573), 1999-2002 (n=9471) i 2007-10 (n=11 766)

Do góry