Nowy, zarejestrowany w USA antagonista receptorów muskarynowych skuteczny i bezpieczny w POChP

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=828

Jones PW, Singh D, Bateman ED, et al. Efficacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in COPD patients: the ATTAIN study. ERJ 2012; 40(4):830-6.

Bromek aklidynium jest nowym długodziałającym antagonistą receptorów muskarynowych do stosowania wziewnego, który w odróżnieniu od innych leków z tej grupy charakteryzuje się szybką hydrolizą w osoczu, co może zmniejszać ryzyko ogólnoustrojowych objawów niepożądanych. Badanie potwierdziło skuteczną poprawę parametrów obturacji oskrzeli podczas podawania leku 2 razy na dobę i małą liczbę (porównywalną z placebo) cholinolitycznych działań niepożądanych.

 

 

HTZ a ryzyko chorób zapalnych jelit – dane z Nurses’ Health Study

• prospektywne badanie kohortowe • n=108 844

Khalili H, Higuchi LM, Ananthakrishnan AN, et al. Hormone Therapy Increases Risk of Ulcerative Colitis but not Crohn’s Diseas. Gastroenterology 2012;143(5):1199-206.

Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) po menopauzie zwiększa ryzyko wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (HR 1,71 dla obecnie stosujących HTZ i 1,65 dla stosujących ją w przeszłości), ale nie choroby Leśniowskiego-Crohna.

 

Do góry