Czy prawidłowe ciśnienie tętnicze jest czynnikiem ochronnym u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2?

• badanie retrospektywne • n=126 092

Vamos EP, Harris M, Millett C, et al. Association of systolic and diastolic blood pressure and all cause mortality in people with newly diagnosed type 2 diabetes: retrospective cohort study. BMJ 2012;345:e5567.

W grupie chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą ciśnienie tętnicze <130/80 mmHg nie wiązało się z istotną redukcją ryzyka zgonu, niezależnie od obecności lub braku choroby układu krążenia. Niskie ciśnienie tętnicze natomiast, zwłaszcza <110/75 mmHg, zwiększało to ryzyko.

 

 

Obecność czynnika reumatoidalnego identyfikuje osoby silnie zagrożone RZS

• badanie prospektywne • n=9712

Nielsen SF, Bojesen SE, Schnohr P, et al. Elevated rheumatoid factor and long term risk of rheumatoid arthritis: a prospective cohort study. BMJ 2012;345:e5244.

Osoby z populacji ogólnej, mające podwyższone stężenie czynnika reumatoidalnego znajdują się w grupie 26-krotnie zwiększonego ryzyka rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). W kolejnych 10 latach ryzyko pojawienia się tej choroby może wynosić nawet 32%.

 

Badanie REGARDS (The REasons for Geographic And Racial Differences in Stroke): uwaga na zaburzenia neurologiczne u chorych na cukrzycę

• analiza retrospektywna • n=25 696

Carson AP, Muntner P, Kissela BM, et al. Association of Prediabetes and Diabetes With Stroke Symptoms. The REasons for Geographic And Racial Differences in Stroke (REGARDS) study. Diabetes Care 2012;35(9):1845-52.

U prawie 23% chorych na cukrzycę uczestników badania REGARDS, którzy wyjściowo nie zgłaszali udaru ani przejściowych ataków niedokrwiennych w wywiadzie, w ciągu 4 lat obserwacji stwierdzono objawy mogące sugerować udar. Odsetek ten był mniejszy u osób w stanie przedcukrzycowym (15,6) i z prawidłową glikemią (14,9). Spośród objawów neurologicznych najczęściej stwierdzano zaburzenia czucia, utratę wzroku i afazję czuciową.

 

Dalsza obserwacja uczestników Whitehall II: sport to niskie markery zapalenia

• badanie obserwacyjne • n=4289

Hamer M, Sabia S, Batty GD. Physical Activity and Inflammatory Markers Over 10 Years. Follow-Up in Men and Women From the Whitehall II Cohort Study. Circulation 2012;126:928-33.

Regularna aktywność fizyczna wiązała się z istotnie obniżonym stężeniem CRP i IL-6 w okresie 10-letniej obserwacji.

Do góry