Porównanie nowych doustnych antykoagulantów z warfaryną w leczeniu migotania przedsionków lub żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

• przegląd systematyczny • 6 randomizowanych badań z grupą kontrolną

Adam SS, McDuffie JR, Ortel TL, et al. Comparative Effectiveness of Warfarin and New Oral Anticoagulants for the Management of Atrial Fibrillation and Venous Thromboembolism: A Systematic Review. Ann Intern Med (2012); doi: 10.7326/0003-4819-157-10-201211200-00532.

U pacjentów z migotaniem przedsionków nowe doustne leki przeciwzakrzepowe zmniejszają w porównaniu z warfaryną umieralność ogólną (ryzyko względne [RR] 0,88); nie stwierdzono podobnego wpływu u pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Leki te rzadziej powodowały śmiertelne krwawienie (RR 0,6). Różnice w zakresie poważnych krwawień i krwawień z przewodu pokarmowego nie były istotne statystycznie. Nowe leki częściej natomiast niż warfaryna były odstawiane z powodu działań niepożądanych (RR 1,23). Analiza podgrup wskazuje, że ryzyko zawału mięśnia sercowego może być większe przy stosowaniu bezpośrednich inhibitorów trombiny niż inhibitorów Xa.

 

Badania przesiewowe w kierunku przewlekłej choroby nerek

• wytyczne postępowania

Moyer VA on behalf U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Chronic Kidney Disease: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med (2012); doi: 10.7326/0003-4819-157-8-201210160-00533.

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) uznaje, że nie ma wystarczających danych, by zalecać lub odradzać rutynowe badania przesiewowe w kierunku przewlekłej choroby nerek u dorosłych bez objawów klinicznych.

 

Powszechne wykrywanie otyłości

• wytyczne postępowania

Moyer VA on behalf U.S. Preventive Services Task Force. Screening for and Management of Obesity in Adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2012;157(5):373-8.

U.S. Preventive Services Task Force zaleca, aby wszystkich dorosłych badać w kierunku otyłości, a pacjentów z BMI ≥30 kg/m2 kierować na programy intensywnej interwencji behawioralnej.

 

Porównanie skuteczności metod insulinoterapii i monitorowania glikemii

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 33 badania randomizowane z grupą kontrolną

Yeh HC, Brown TT, Maruthur N, et al. Comparative Effectiveness and Safety of Methods of Insulin Delivery and Glucose Monitoring for Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2012;157(5):336-47.

Ciągły podskórny wlew szybko działających analogów insuliny i insulinoterapia metodą wielokrotnych wstrzyknięć podobnie wpływają na kontrolę glikemii i częstość hipoglikemii, ale ta pierwsza metoda jest korzystniejsza w aspekcie kontroli glikemii u dorosłych z cukrzycą typu 1. Monitorowanie glikemii w czasie rzeczywistym jest w tym samym aspekcie korzystniejsze niż samokontrola glikemii, a zastosowanie pomp insulinowych wyposażonych w czujnik stężenia glukozy przewyższa insulinoterapię metodą wielokrotnych wstrzyknięć z samokontrolą glikemii, nie zwiększając ryzyka hipoglikemii.

Do góry