c. Wirusem A, B lub C

2. Do grupy szczególnego ryzyka zgonu z powodu sepsy pneumokokowej zaliczamy:

a. Chorych po udarze mózgu

b. Chorych na cukrzycę

c. Chorych po zawale serca

3. Przyczyną wzrostu ryzyka rozwoju grypy u chorych na cukrzycę jest:

a. Nadmierna adhezja granulocytów

b. Upośledzona chemotaksja neutrofilów

c. Nasilona fagocytoza makrofagów

4. Osoby z chorobami nerek są bardziej narażone na infekcję z powodu:

a. Obecności toksyn mocznicowych

b. Przewlekłego niedoboru mikroelementów

c. Prawidłowe odpowiedzi a i b

5. Odpowiedź immunologiczna na szczepienie u chorych na cukrzycę jest:

a. Taka sama jak u chorych bez cukrzycy, ale opóźniona w czasie

b. Gorsza niż u chorych bez cukrzycy

c. Lepsza niż u chorych bez cukrzycy

6. U chorych z niewydolnością nerek po podaniu szczepionki przeciwgrypowej odpowiedź jest:

a. Podobna jak u osób zdrowych

b. Gorsza niż u osób zdrowych

Do góry