Jest to jedna z najczęstszych chorób czynnościowych. Zespół jelita drażliwego jest uciążliwym schorzeniem przebiegającym z nawracającym bólem brzucha, zaburzeniem rytmu wypróżnień, wzdęciem, uczuciem niepełnego wypróżnienia, dość często z niepotrzebnie niepokojącą chorych domieszką śluzu w stolcu. IBS uważa się za najczęstszą przyczynę zaparć czynnościowych. Rozpoznanie opiera się na zmodyfikowanych w 2016 r. kryteriach rzymskich (tab. 2). Przyczyny zaparcia są przedstawione w tabeli 3.

Small 1565

Tabela 4. Kryteria podziału IBS na podtypy na podstawie bristolskiej skali uformowania stolca*

Na podstawie IV kryteriów rzymskich został zmodyfikowany podział IBS na 4 podtypy, które uwzględniają konsystencję stolca zgodnie z klasyfikacją bristolską (tab. 4).

Niezwykle istotną sprawą jest różnicowanie zaparcia o charakterze czynnościowym oraz innej przyczyny, w tym organicznej, która może być bardzo niebezpieczna dla chorego. W związku z tym w wywiadzie należy uwzględnić objawy alarmowe oraz czynniki ryzyka. Najważniejsze objawy alarmowe to:

 • jawne krwawienie z przewodu pokarmowego
 • anemizacja wykryta w badaniach laboratoryjnych bez innej uchwytnej przyczyny
 • utrata masy ciała
 • zmiana rytmu wypróżnień w krótkim czasie (kilku tygodni lub miesięcy).

Do czynników ryzyka zaliczamy:

 • wiek >50 lat
 • płeć męską
 • krótki czas trwania dolegliwości
 • raka jelita grubego w najbliższej rodzinie chorego
 • nieswoiste zapalenie jelita grubego
 • celiakię.

Różnicowanie i inne przyczyny zaparcia

Spośród chorób organicznych, które zawsze należy brać pod uwagę przy różnicowaniu przyczyn zaparcia, w szczególności trzeba pamiętać o takich, jak:

 • nowotwory – zarówno złośliwe, jak i niezłośliwe lub potencjalnie złośliwe
 • zwężenia wynikające z powikłania chorób zapalnych jelit; zwężenie takie może mieć charakter łagodny lub nowotworowy
 • zwężenie wynikające z niedokrwienia jelita
 • zapalne powikłanie choroby uchyłkowej
 • przepuklina brzuszna, a zwłaszcza jej powikłanie – uwięźnięcie
 • skręt, wgłobienie i inne tzw. ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej
 • powikłania chorób infekcyjnych, np. gruźlicy, jersiniozy.

Zaparcie może być wynikiem procesów toczących się w narządach sąsiednich, również w miednicy i w przestrzeni pozaotrzewnowej. Choroby odbytu mogące powodować zaparcie to oprócz guzów różnego pochodzenia także powikłana szczelina odbytu, ropnie, wypadanie odbytnicy, guzki krwawnicze i uchyłek odbytnicy.

Zaparcie może być też wynikiem wielu chorób zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. Do takich zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego należą:

 • uszkodzenia pourazowe mózgu lub rdzenia kręgowego
 • guzy rdzenia kręgowego
 • choroby naczyniowe mózgu, w tym przede wszystkim udary – krwotoczny lub niedokrwienny
 • choroby degeneracyjne mózgu, np. choroba Alzheimera
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona.

Choroby obwodowego układu nerwowego prowadzące do zaparcia to:

 • choroba Hirschsprunga
 • choroba Chagasa (zakażenie Trypanosoma cruzi)
 • autonomiczna neuropatia cukrzycowa
 • rzekoma niedrożność jelit.

Zaparcie może być powodowane przez choroby gruczołów wewnątrzwydzielniczych i choroby metaboliczne. Należą do nich:

 • cukrzyca
 • niedoczynność tarczycy
 • niedoczynność przysadki
 • niedoczynność przytarczyc
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • porfiria
 • hiperkalcemia
 • hipomagnezemia
 • hipokaliemia
 • zaawansowana przewlekła choroba nerek.

Zaparcie może występować w przebiegu takich chorób tkanki łącznej, jak: twardzina układowa, zapalenie skórno-mięśniowe czy dystrofia mięśniowa. Toczeń rumieniowaty układowy, skrobiawica, twardzina są przyczyną neuropatii i miopatii, co może wydłużać czas pasażu jelitowego.

Small 1611

Tabela 5. Leki, których stosowanie może powodować zaparcia, oraz metody postępowania

Istnieje szereg czynników, które powodują zaparcie u osób bez chorób organicznych. Większy wysiłek fizyczny czy dłuższa podróż wskutek odwodnienia mogą prowadzić do zagęszczenia mas kałowych i wtórnie zaburzenia pasażu. Zaparcie jest również wynikiem diety ubogobłonnikowej, a także niedostatecznej ilości przyjmowanych płynów, co jest częste u osób starszych. Badania wskazują, że dieta bogatobłonnikowa skraca czas pasażu jelitowego, a ubogobłonnikowa powoduje zaparcie4. Zwiększenie ilości błonnika w diecie u części chorych redukuje objawy towarzyszące zaparciom (np. ból, wzdęcia), zwłaszcza u pacjentów z prawidłowym czasem pasażu jelitowego i czynnością anorektalną (odbytnicy i odbytu), natomiast u chorych z prawidłowym czasem pasażu przez okrężnicę taka modyfikacja dietetyczna nie przynosi poprawy29. Ponadto spożycie błonnika nie normalizuje czasu pasażu, a u niektórych chorych nawet może nasilić część objawów, w tym wzdęcia z powodu nadprodukcji gazów w wyniku fermentacji tego włókna pokarmowego30. Natomiast zastosowanie diety z błonnikiem rozpuszczalnym (np. babki płesznik czy babki jajowatej) zamiast nierozpuszczalnego (jak otręby pszenne) może zmniejszyć niekorzystne objawy towarzyszące zaparciom31. Inna praca przeglądowa wskazuje, że błonnik rozpuszczalny zmniejsza niektóre objawy towarzyszące zaparciom, ale jego wpływ na ustępowanie bólu jest zróżnicowany32. Stosowanie niektórych leków, np. środków przeczyszczających i moczopędnych, również może być przyczyną zaparć. W tabeli 5 zestawiono przykłady leków, których działaniem niepożądanym może być zaparcie.

Do góry