W ostatnim czasie bardzo szybko rozwijają się metody fizjologicznej stymulacji serca wykorzystujące własny układ bodźcoprzewodzący pacjenta. Stymulacja fizjologiczna pozwala na uzyskanie skrócenia czasu trwania zespołu QRS i dzięki temu poprawę synchronii skurczu serca, praktycznie niemożliwą do osiągnięcia za pomocą klasycznej stymulacji resynchronizującej. Wyniki pierwszych randomizowanych badań są obiecujące i w najbliższej przyszłości można spodziewać się istotnych zmian w podejściu do terapii resynchronizującej.

Do góry