• nasilający się kaszel (ciało obce w oskrzelu, niedodma, guz, gruźlica)

• kaszel z towarzyszącymi potami nocnymi, brakiem przyrostu (lub utratą) masy ciała (guz, gruźlica)

• kaszel z krwiopluciem (wady serca, malformacje naczyniowe, nadciśnienie płucne, samoistna hemosyderoza płucna, gruźlica, zapalenie/ropień płuca, ciało obce, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, guz)

Każdy z wymienionych objawów występujący w wywiadzie nakazuje wdrożenie wnikliwej diagnostyki obrazowej i badań laboratoryjnych.

Badanie przedmiotowe i badania dodatkowe

Pilne wykonanie badań dodatkowych zaleca się w momencie stwierdzenia następujących nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym:

• patologiczne zjawiska osłuchowe nad polami płucnymi

• obecność palców pałeczkowatych

• sinica

Występowanie świstów może sugerować:

• astmę

• ciało obce w oskrzelu

• wadę oskrzela

• zwężenie przez ucisk z zewnątrz

• nawracające aspiracje

• dysplazję oskrzelowo-płucną

• tracheomalację, bronchomalację, laryngomalację

Występowanie trzeszczeń może wskazywać na:

• chorobę śródmiąższową płuc

• rozstrzenie oskrzeli

Do góry