Jeżeli stan chorego się pogorszył lub nie poprawił, należy rozważyć hospitalizację, biorąc pod uwagę wszystkie wskazania do leczenia szpitalnego i konieczność pogłębienia diagnostyki. Jeżeli przebieg choroby nie jest ciężki i lekarz prowadzący oraz rodzice są przekonani co do dalszego leczenia w warunkach domowych, można zastosować leczenie skorygowane z ponowną oceną stanu zdrowia dziecka po 48 godzinach.9,11,16

Podsumowanie

Pozaszpitalne zapalenie płuc jest ostrą chorobą infekcyjną układu oddechowego przebiegającą z zajęciem miąższu płuc, której objawy kliniczne w wieku rozwojowym są niespecyficzne. Choroba zwykle przebiega z gorączką, kaszlem, wciąganiem międzyżebrzy, bólem w klatce piersiowej. Decyzja o hospitalizacji jest podejmowana indywidualnie w stosunku do każdego dziecka w zależności od ciężkości przebiegu choroby, wieku, sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. W warunkach ambulatoryjnych leczenie dzieci z PZP ma charakter empiryczny. Terapia dobierana jest na podstawie przewidywanej etiologii w zależności od wieku dziecka oraz przesłanek epidemiologicznych. Brak poprawy stanu pacjenta po zastosowanym leczeniu jest wskazaniem do rozważenia hospitalizacji.

Do góry