• benzodiazepiny w iniekcjach i tabletkach,
 • tolperyzon,
 • baklofen,
 • tyzanidynę;

3. przeciwlękowe:

 • benzodiazepiny,
 • hydroksyzynę.


Leczenie chirurgiczne konieczne jest tylko u niektórych chorych (0,5-1 proc.), głównie z powodu przepukliny jądra miażdżystego i w guzach.

Pilna konsultacja neurochirurgiczna jest niezbędna, gdy są obecne następujące objawy:

 • ból nasila się przy kaszlu, kichaniu,
 • ból przerywa sen,
 • pojawiają się zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca,
 • ból kręgosłupa ma związek z nieprawidłowym ustawieniem kręgosłupa i ograniczeniem jego ruchomości.


Wskazaniami do leczenia operacyjnego są:

 • obecne objawy ubytkowe (niedoczulica, osłabienie lub brak odruchów, niedowład, zaburzenia funkcji zwieraczy),
 • utrzymywanie się objawów bólowych po 2-3 tygodniach prawidłowego leczenia,
 • nawroty dolegliwości dyskopatycznych,
 • bardzo silny ból niezmniejszający się po leczeniu farmakologicznym.


Jednocześnie przy ostrych zespołach korzeniowych zaleca się leżenie i odciążenie zajętych korzeni przez przyjęcie pozycji odbarczającej i pozostawanie w niej przez mniej więcej 2 tygodnie z całkowitym unikaniem jakiegokolwiek wysiłku fizycznego.

Podsumowanie

W przypadku ostrego bólu korzeniowego rokowanie może być pomyślne, o ile nie dojdzie do transformacji w ból przewlekły, trwający dłużej niż 3 miesiące. Brak poprawy w czasie przy prawidłowo postawionym rozpoznaniu sugeruje zmianę postępowania np. na zabiegowe. Często jednak brak skuteczności leczenia wynika z innej przyczyny bólów pleców niż zmiany dyskopatyczno-zwyrodnieniowe. Szczególnie w nagłym bólu pleców zawsze musimy podejrzewać, że wynika on z przyczyn, które mogą być zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, lecz także życia chorego.

Do góry