Naloksegol

To antagonista obwodowych receptorów opioidowych μ. Jest pochodną naloksonu, ale w porównaniu z nim ma mniejszą zdolność przenikania do mózgu, dzięki czemu blokuje receptory opioidowe μ w przewodzie pokarmowym, nie oddziałując na receptory znajdujące się w mózgu.

Do góry