W chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych stosuje się bardzo wiele metod terapii fizykalnej. Za każdą z nich przemawiają jakieś publikacje. Metaanaliza 84 badań przeprowadzonych z grupą kontrolną i randomizacją wykazała, że jakość tych dowodów jest słaba i jedynie niektóre sposoby terapii fizykalnej mogą być skuteczne w zwalczaniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Niesprawność mogą ograniczać ćwiczenia aerobowe i ćwiczenia w wodzie. Zmniejszenie bólu i poprawę czynności można uzyskać dzięki ćwiczeniom aerobowym i wzmacniającym siłę mięśniową oraz terapii ultradźwiękami. Inne sposoby fizykoterapii nie dawały trwałych korzyści.

 

Wpływ diety na ryzyko udaru mózgu

• przegląd systematyczny • metaanaliza • n=794 000 pacjentów • 34 817 naczyniowych incydentów mózgowych

Chowdhury R, Stevens S, Gorman D, et al. Association between fish consumption, long chain omega 3 fatty acids, and risk of cerebrovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012;345:e6698.

Częste spożywanie ryb (2-4 razy w tygodniu) zmniejsza ryzyko udaru mózgu w porównaniu z rzadkim ich konsumowaniem (raz w tygodniu lub rzadziej) (RR 0,94; 95% CI 0,9-0,98). Nieco większe korzyści odnoszą osoby jedzące ryby 5 razy w tygodniu niż te, które robią to raz na tydzień (RR 0,88; 95% CI 0,8-0,96). W badaniach kohortowych wpływ suplementacji długołańcuchowymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi ω3 na ryzyko udaru mózgu był porównywalny do zwiększonego spożycia ryb. Wyniki badań przeprowadzonych z grupą kontrolną i randomizacją wskazują jednak na niepewny efekt takiej suplementacji w profilaktyce pierwotnej (RR 0,98; 95% CI 0,89-1,08) i zwiększenie ryzyka udaru w prewencji wtórnej (RR 1,17; 95% CI 0,99-1,38).

Nowe doustne leki przciwzakrzepowe w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

• metaanaliza • n=16 701 (9 badań z grupą kontrolną i randomizacją)

Fox BD, Kahn SR, Langleben D, et al. Efficacy and safety of novel oral anticoagulants for treatment of acute venous thromboembolism: direct and adjusted indirect meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2012;345:e7498.

W porównaniu z antagonistami witaminy K nowe doustne leki przeciwzakrzepowe (rywaroksaban, dabigatran, apiksaban) charakteryzuje podobne ryzyko nawrotu ostrej zakrzepicy żylnej, a tylko rywaroksaban zmniejsza ryzyko krwawienia.

 

Czy wareniklina wpływa na ryzyko incydentów naczyniowych?

• retrospektywne badanie kohortowe o zasięgu narodowym • n=35 852

Svanström H, Pasternak B, Hviid A. Use of varenicline for smoking cessation and risk of serious cardiovascular events: nationwide cohort study. BMJ 2012;345:e7176.

Wyniki niektórych wcześniejszych badań sugerowały zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń naczyniowych związanych ze stosowaniem warenikliny – leku skutecznie wspomagającego rzucenie palenia. Na podstawie danych z duńskich rejestrów medycznych porównywano ryzyko hospitalizacji z powodu zawału mięśnia sercowego, niedokrwiennego udaru mózgu oraz zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 6 miesięcy od zalecenia stosowania warenikliny lub bupropionu. Częstość występowania wymienionych zdarzeń była niska w obu grupach (6,9/1000 pacjentów/rok dla warenikliny i 7,1/1000/rok dla bupropionu). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami w częstości występowania wszystkich wymienionych zdarzeń łącznie (HR 0,96; 95% CI 0,67-1,39) i każdego z osobna.

 

Niskie stężenie HDL-C a ryzyko mikroangiopatii cukrzycowej

• prospektywne badanie obserwacyjne • n=11 140

Morton J, Zoungas S, Li Q, et al. Low HDL Cholesterol and the Risk of Diabetic Nephropathy and Retinopathy. Results of the ADVANCE study. Diabetes Care 2012;35(11):2201-6.

Niskie stężenie cholesterolu frakcji HDL (HDL-C) jest uznanym czynnikiem ryzyka miażdżycy, ale jego wpływ na rozwój mikroangiopatii cukrzycowej pozostaje niejasny. W trakcie 5-letniej obserwacji porównywano ryzyko rozwoju nefro- i retinopatii u osób z niskim lub wysokim stężeniem HDL-C (1/3 pacjentów z najwyższym vs 1/3 pacjentów z najniższym stężeniem) oraz cukrzycą typu 2 i przynajmniej jednym naczyniowym czynnikiem ryzyka.

Do góry