Niskie stężenie HDL-C łączyło się ze zwiększonym ryzykiem nefropatii (RR 1,19; 95% CI 1,08-1,32; p=0,0005), ale nie retinopatii (RR 1,01; 95% CI 0,82-1,25; p=0,9).

 

 

Badanie NHANES: zakażenia okołozębowe zwiększają insulinooporność

• badanie obserwacyjne • n=3616

Ryan T, Demmer RT, Squillaro A, et al. Periodontal Infection, Systemic Inflammation, and Insulin Resistance. Results from the continuous National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2004. Diabetes Care 2012;35(11):2235-42.

U osób bez cukrzycy zakażenie okołozębowe zwiększa insulinooporność, co koreluje z podwyższonymi wartościami markerów stanu zapalnego (stężeniem białka C-reaktywnego i liczbą krwinek białych), nawet gdy mieszczą się one w granicach normy. Dane te wskazują na rolę zapalenia w rozwoju insulinooporności.

 

 

Legislacyjne ograniczenia palenia a częstość hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia i oddechowego

• metaanaliza • 43 badania (33 regulacje ograniczające palenie) • średni okres obserwacji 24 miesiące

Tan CE, Glantz SA. Association Between Smoke-Free Legislation and Hospitalizations for Cardiac, Cerebrovascular, and Respiratory Diseases: A Meta-Analysis. Circulation 2012;126:2177-83.

Ze względu na udowodnioną szkodliwość biernego palenia tytoniu w wielu krajach wprowadzono prawo ograniczające palenie w miejscach ogólnodostępnych. Restrykcyjność tych ograniczeń była różna – od zakazu palenia tylko w miejscu pracy po zakaz we wszystkich miejscach publicznych, włączając restauracje i bary. Efekty tych działań były przedmiotem analiz na poziomie narodowym lub regionalnym. Autorzy przeprowadzili metaanalizę takich raportów, wykazując, że wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń w paleniu zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów z powodu 4 grup chorób: incydentów wieńcowych (RR 0,848; 95% CI 0,816-0,881), innych chorób serca (RR 0,610; 95% CI 0,440-0,847), zdarzeń naczyniowo-mózgowych (RR 0,840; 95% CI 0,753--0,936) i chorób układu oddechowego (RR 0,760; 95% CI 0,682-0,846). Im większa była restrykcyjność ograniczeń, tym efekt interwencji silniejszy.

 

Zespół metaboliczny a ryzyko nowotworów

• przegląd systematyczny • metaanaliza • n=38 940 chorych na nowotwory

Esposito K, Chiodini P, Colao A, et al. Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A systematic review and meta-analysis. Diabetes Care 2012;35(11):2402-11.

Występowanie zespołu metabolicznego zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów. U mężczyzn: raka wątroby (RR 1,43; p <0,0001), raka jelita grubego (RR 1,25; p <0,001), raka pęcherza moczowego (RR 1,10; p=0,013). U kobiet: raka trzonu macicy (RR 1,61; p=0,001), raka trzustki (RR 1,58; p <0,0001), raka piersi po menopauzie (RR 1,56; p=0,017), raka odbytu (RR 1,52; p=0,005) i raka jelita grubego ogółem (RR 1,34; p=0,006).

Do góry