Uciążliwość kolonoskopii i kolonografii-TK w ocenie pacjentów

• badanie z randomizacją • n=5924

de Wijkerslooth TR, de Haan MC, Stoop EM, et al. Burden of colonoscopy compared to non-cathartic CT-colonography in a colorectal cancer screening programme: randomised controlled trial. Gut 2012;61:1552-9.

Mimo obaw, że kolonoskopia będzie bardziej uciążliwa niż kolonografia-TK, duńscy pacjenci w 14 dni po wykonaniu procedury w ramach programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego ocenili kolonografię jako bardziej uciążliwą niż kolonoskopia.

 

Stężenie pierwiastków śladowych a ryzyko raka trzustki

• badanie kliniczno-kontrolne • n=517

Amaral AFS, Porta M, Silverman DT, et al. Pancreatic cancer risk and levels of trace elements. Gut 2012;61:1583-8.

Poza paleniem tytoniu nie ustalono czynników ryzyka zewnątrzwydzielniczego raka trzustki. Do badania włączono 118 chorych z tym rozpoznaniem i 399 hospitalizowanych pacjentów jako grupę kontrolną. Wykazano, że ryzyko raka trzustki zwiększa podwyższone stężenie takich pierwiastków śladowych, jak kadm, arsen, selen i nikiel. Obserwacja wymaga potwierdzenia w innych badaniach.

 

Jak nakłonić pacjentów do przesiewowej kolonoskopii?

• badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=202

Jean-Jacques M, Kaleba EO, Gatta JL, et al. Program to Improve Colorectal Cancer Screening in a Low-Income, Racially Diverse Population: A Randomized Controlled Trial. Ann Fam Med 2012;10(5):412-41.

Wysyłanie zaproszenia na przesiewową kolonoskopię razem z zestawem do samodzielnego badania krwi utajonej w kale zwiększyło zgłaszalność na badania przesiewowe z 5 do 30% (p <0,001) w porównaniu z kierowaniem na badanie osób zgłaszających się na wizytę z innych powodów.

 

 

Czy stosować antybiotyk w nieciężkim zaostrzeniu POChP?

• wieloośrodkowe badanie grup równoległych z podwójnie ślepą próbą, kontrolą placebo i randomizacją • n=310

Llor C, Moragas A, Hernández S, et al. Efficacy of Antibiotic Therapy for Acute Exacerbations of Mild to Moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 2012;186(8);716-23.

Do góry