• W celu kontroli kaszlu u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli można rozważyć zastosowanie leków tej grupy oraz LABA.35
  • Zastosowanie glikokortykosteroidów wziewnych jest metodą leczenia z wyboru w eozynofilowym zapaleniu oskrzeli. Jest to jednostka chorobowa przebiegająca z przewlekłym kaszlem i eozynofilowym zapaleniem dróg oddechowym podobnym do obserwowanego w astmie. Od astmy różni się brakiem skurczu oskrzeli oraz nadreaktywności oskrzeli. W przypadku braku poprawy po zastosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych (np. budezonid w dawce 2 × 400 μg/24 h) należy rozważyć wskazania do podania glikokortykosteroidów systemowych.36
  • W celu kontroli kaszlu u chorych z nieswoistymi chorobami jelit przebiegającymi z zajęciem układu oddechowego.37
  • W celu złagodzenia kaszlu38 u chorych na sarkoidozę.

 

Kaszel poinfekcyjny

Kaszel poinfekcyjny można rozpoznać, jeżeli dolegliwości, poprzedzone objawami zakażenia układu oddechowego, utrzymują się powyżej 3 tygodni, ale krócej niż 8 tygodni (w przypadku utrzymywania się kaszlu >8 tygodni najczęściej rozpoznaje się kaszel przewlekły). Etiologia kaszlu poinfekcyjnego nie została w pełni poznana, ale rozważa się przede wszystkim wpływ uszkodzenia nabłonka dróg oddechowych oraz rozlanego stanu zapalnego dróg oddechowych przebiegającego z nadreaktywnością oskrzeli lub bez niej, nadmiernej produkcji śluzu z jednoczesnym upośledzeniem mechanizmów oczyszczania, drażnienia receptorów kaszlowych przez spływającą wydzielinę z górnych dróg oddechowych oraz refluks żołądkowo-przełykowy (silny odruch kaszlowy w wyniku pracy tłoczni brzusznej może wywołać lub nasilić zarzucanie treści żołądkowej do przełyku). U większości chorych kaszel poinfekcyjny jest zjawiskiem samoograniczającym się. W przypadku wyjątkowo uciążliwych dolegliwości i braku zadowalającej poprawy po zastosowaniu bromku ipratropium wziewnie można rozważyć wskazania do podania glikokortykosteroidów wziewnych.39 W wielu opracowaniach podkreśla się jednak, że jest to sposób postępowania o nieudowodnionej skuteczności. Glikokortykosteroidy nie znajdują zastosowania w przypadku kaszlu na tle zakażenia Bordetella pertussis.

Do góry