NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Wysiłek fizyczny ma u niektórych osób negatywny wpływ metaboliczny

Bouchard C, Blair SN, Church TS, et al. (2012) Adverse Metabolic Response to Regular Exercise: Is It a Rare or Common Occurrence? PLoS ONE 7(5): e37887. doi:10.1371/journal.pone.0037887

U kilku, kilkunastu procent badanych stwierdzono negatywny wpływ regularnej aktywności fizycznej na takie czynniki, jak ciśnienie tętnicze, stężenie insuliny na czczo, stężenie triglicerydów i stężenie cholesterolu we frakcji HDL. Zidentyfikowanie cech osobniczych predysponujących do takiej reakcji będzie ważnym krokiem w procesie indywidualizacji zaleceń treningowych, zwłaszcza u osób zagrożonych rozwojem chorób układu krążenia i cukrzycy.

 

Przegląd systematyczny i metaanaliza badań nad zastosowaniem rt-PA w ostrej fazie udaru

Wardlaw JM, Murray V, Berge E, et al. Recombinant tissue plasminogen activator for acute ischaemic stroke: an updated systematic review and meta-analysis. Lancet, Early Online Publication, 23 May 2012. doi:10.1016/S0140-6736(12)60738-7 .

Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (rt-PA) podany dożylnie w udarze zwiększa przeżycie, a także poprawia skuteczność leczenia, m.in. pod względem niesprawności. Wyniki wspierają dążenia do podawania rt-PA w ostrej fazie udaru tak wcześnie, jak to możliwe, choć niektórzy pacjenci odnosili korzyści nawet, gdy lek zastosowano do 6 godz. od udaru.

 

Korzyści z trombolizy zastosowanej w pierwszych 6 GODZ. od udaru

The IST-3 Collaborative Group. The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial. Lancet, Early Online Publication, 23 May 2012. doi:10.1016/S0140-6736(12)60768-5 .

Zastosowanie trombolizy w ciągu 6 godz. od udaru wiązało się w pierwszych 7 dniach od udaru ze zwiększoną częstością objawowych krwawień śródczaszkowych (7% wobec 1% w grupie kontrolnej) i zwiększoną śmiertelnością (11% wobec 7%), jednak między 7. dniem i 6. miesiącem przeważały zgony w grupie kontrolnej, a po 6 miesiącach śmiertelność w obu grupach okazała się podobna (27%). Tromboliza wiązała się natomiast z poprawą wskaźników dobrego funkcjonowania. Korzyści te nie wydają się mniejsze w grupie osób w podeszłym wieku.

 

Spirometria pozwala przewidzieć przyspieszoną progresję zmian w płucach i zwiększone ryzyko zgonu

Drummond MB, Hansel NN, Connett JE, et al. Spirometric Predictors of Lung Function Decline and Mortality in Early Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 2012;185(12):1301-1306.

U palaczy zagrożonych rozwojem POChP lub z tą chorobą w stadium łagodnym do umiarkowanego stwierdzono przyspieszone pogarszanie się funkcji płuc w ocenie spirometrycznej. Czynnikiem ryzyka przyspieszonej progresji choroby i zgonu jest niski wyjściowy wskaźnik FEV1/FVC.

 

Antykoncepcja hormonalna a ryzyko udaru niedokrwiennego i zawału mięśnia sercowego

Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A, et al. Thrombotic Stroke and Myocardial Infarction with Hormonal Contraception. N Engl J Med 2012;366:2257­66.

Bezwzględne ryzyko udaru niedokrwiennego i zawału mięśnia sercowego związane ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej było niskie, jednak zwiększało się 0,9-1,7 razy u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol w dawce 20 μg i 1,3-2,3 razy przy dawce etynyloestradiolu 30-40 μg. Progestageny wpływały na ryzyko w niewielkim stopniu.

Do góry