Po przedstawieniu najistotniejszych różnic względem poprzedniego opracowania eksperci sformułowali 7 zaleceń dotyczących postępowania w stabilnej postaci POChP.

 

Zalecenie 1

Badanie spirometryczne powinno być wykorzystywane do rozpoznawania obturacji oskrzeli u pacjentów zgłaszających dolegliwości ze strony układu oddechowego. Spirometria nie powinna być stosowana jako badanie przesiewowe u osób bez objawów ze strony układu oddechowego.

 

Zalecenie 2

U pacjentów ze stabilną postacią POChP z objawami ze strony układu oddechowego, z FEV1 w zakresie 60-80% wartości należnej można zastosować wziewne leki rozszerzające oskrzela.

 

Zalecenie 3

U pacjentów ze stabilną postacią POChP z objawami ze strony układu oddechowego oraz z FEV1 <60% wartości należnej zalecane jest zastosowanie wziewnych leków rozszerzających oskrzela.

Zalecenie 4

U chorych na POChP z objawami ze strony układu oddechowego oraz z FEV1 <60% wartości należnej wskazana jest monoterapia z wykorzystaniem długodziałającego leku cholinolitycznego lub długodziałającego β2-mimetyku. Wybór preparatu powinien być uzależniony od preferencji pacjenta, kosztów leczenia oraz profilu działań niepożądanych leku.

 

Zalecenie 5

U pacjentów ze stabilną postacią POChP z objawami ze strony układu oddechowego oraz z FEV1 <60% wartości należnej można zastosować leczenie skojarzone (długodziałający lek cholinolityczny, długodziałający β2-mimetyk lub wziewny glikokortykosteroid).

 

Zalecenie 6

U pacjentów z FEV1 <50% wartości należnej z objawami ze strony układu oddechowego należy zastosować rehabilitację pulmonologiczną. Wskazania do rehabilitacji pulmonologicznej można rozważyć u pacjentów z FEV1 ≥50% wartości należnej zgłaszających dolegliwości ze strony układu oddechowego lub upośledzenie tolerancji wysiłku.

 

Zalecenie 7

Do góry