Niepowściągliwe wymioty ciężarnych

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych (HG – hyperemesis gravidarum) występują u 0,3-1,5% kobiet we wczesnej ciąży. W odróżnieniu od łagodnych wymiotów ciężarnych występujących u około 80% kobiet, prowadzą one do silnego odwodnienia oraz ketonurii i wymagają leczenia szpitalnego. Jeżeli nie skutkuje dożylne podawanie płynów, zaleca się leki przeciwwymiotne. Obecnie w pierwszej kolejności podaje się leki przeciwhistaminowe, głównie cyklizynę (i.v., 50 mg 3 razy na dobę). W Wielkiej Brytanii stosowana jest również prometazyna, a w Ameryce Północnej zaleca się podawanie doksylaminy i dimenhydrynatu.39 Metaanaliza obejmująca ponad 200 tys. kobiet nie wykazała działania teratogennego leków przeciwhistaminowych.40

Poza lekami przeciwhistaminowymi w terapii niepowściągliwych wymiotów ciężarnych zaleca się również leki wpływające na receptory dopaminowe. Dopuszcza się stosowanie chloropromazyny, prochloroperazyny lub metoklopramidu. Ostatnio coraz częściej w zapobieganiu i leczeniu hyperemesis gravidarum stosuje się ondansetron, antagonistę receptorów serotoninowych 5-HT3. W badaniach na zwierzętach nie wykazano jego działania teratogennego.41

W przypadku nudności i wymiotów we wczesnej ciąży, ale nie w niepowściągliwych wymiotach, zaleca się stosowanie witaminy B6 (pirydoksyny), zwykle w połączeniu z doksylaminą.39 Takie połączenie jest bezpieczne dla rozwijającego się płodu, a jego skuteczność jest porównywalna z podawaniem metoklopramidu.42

Podsumowanie

Leczenie nudności i wymiotów jest dużym problemem terapeutycznym. Aby wybrać najskuteczniejszą metodę, należy zidentyfikować przyczyny objawów. Jeżeli to możliwe, najpierw trzeba zastosować niefarmakologiczne metody terapii. Gdy zawodzą, zaleca się farmakoterapię. Niejednokrotnie jednak najlepszy efekt przynosi profilaktyka. Jeśli to możliwe, należy podać jeden lek. Gdy wymaga tego sytuacja kliniczna, dopuszczalna jest politerapia.

Efekt leczniczy zależy od stanu chorego oraz współistniejących schorzeń, m.in. wydolności nerek i wątroby. Należy pamiętać, że wiele leków przeciwwymiotnych może wchodzić w interakcje, co prowadzi do nadmiernego albo niewystarczającego efektu leczniczego. W takich sytuacjach wymagane jest skorygowanie dawki leku lub podanie innego.

Do góry