3. U chorych niewspółpracujących, którzy bezwzględnie wymagają biopsji wątroby, badanie może być wykonane w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.

4. U chorych z wodobrzuszem możliwe jest wykonanie biopsji wątroby przezskórnej lub laparoskopowej po wykonaniu pełnej paracentezy. Alternatywą jest biopsja z dostępu przeznaczyniowego.

Wymogi szkoleniowe

1. Biopsja wątroby jest procedurą, która wymaga szkolenia w zakresie techniki samego zabiegu, znajomości wskazań, przeciwwskazań oraz możliwych powikłań tego zabiegu, a także podstaw ultrasonograficznego obrazowania wątroby.

2. Szkolący się lekarz przed uzyskaniem samodzielności powinien wykonać pod nadzorem eksperta co najmniej 20 biopsji wątroby.

3. Szkolenie w zakresie przezskórnej biopsji wątroby powinien prowadzić lekarz posiadający doświadczenie, zarówno w wykonywaniu samej procedury, jak również w rozpoznawaniu i leczeniu potencjalnych powikłań.

Biopsja zmian ogniskowych wątroby

Zmiany ogniskowe w zdrowej wątrobie

1. Rozpoznanie charakteru i typu zmiany ogniskowej w zdrowej wątrobie jest domeną kontrastowych badań obrazowych, a celowana biopsja wątroby jest wykonywana wyłącznie w przypadku wątpliwości diagnostycznych.

2. Wskazania do wykonania celowanej biopsji wątroby są ustalane indywidualnie w zależności od kontekstu klinicznego i wyniku badań obrazowych wątroby.

3. W przypadku biopsji „niediagnostycznej” należy ją powtórzyć, a jeśli i ta nie dostarczy oczekiwanych informacji, to pacjenta należy poddać regularnemu nadzorowi klinicznemu lub podjąć decyzję o chirurgicznej resekcji guza z jego badaniem histopatologicznym.

4. Z powodu podwyższonego ryzyka krwawienia należy unikać wykonywania biopsji gruboigłowej dużych guzów, podejrzanych o nowotwór naczyniowy lub gruczolaka wątrobowokomórkowego.

Zmiany ogniskowe w marskiej wątrobie

1. Wskazaniem do biopsji zmiany ogniskowej o średnicy 10-20 mm znajdującej się w marskiej wątrobie jest brak typowych dla HCC cech (tętnicze wzmocnienie, wypłukiwanie kontrastu w późnej fazie żylnej) przynajmniej w jednym z dwóch badań obrazowych z użyciem kontrastu.

2. Wskazaniem do biopsji zmiany ogniskowej o średnicy powyżej 20 mm znajdującej się w marskiej wątrobie jest brak typowych dla HCC cech (tętnicze wzmocnienie, wypłukiwanie kontrastu w późnej fazie żylnej) w badaniu obrazowym z użyciem kontrastu.

3. Biopsję zmiany ogniskowej w wątrobie marskiej należy rozważyć w przypadku kwalifikacji pacjenta do farmakoterapii celowanej.

Liczne zmiany ogniskowe wątroby

1. W przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego poza wątrobą (potwierdzonego badaniem histopatologicznym) nie zaleca się wykonywania biopsji ze zmian ogniskowych w wątrobie o jednoznacznie przerzutowym charakterze w badaniach obrazowych.

2. W przypadku zmian ogniskowych wątroby o identycznej lub podobnej morfologii w badaniach obrazowych bez udokumentowanej obecności nowotworu złośliwego poza wątrobą wystarczające jest wykonanie biopsji tylko jednej z tych zmian.

Do góry