Podsumowanie

U większości mężczyzn w wieku średnim lub podeszłym objawy ze strony dolnych dróg moczowych występujące w przebiegu BPH są wskazaniem do rozpoczęcia leczenia. Duża skuteczność antagonistów receptora α1-adre-nergicznego i inhibitorów 5α-reduktazy sprawia, że wykorzystuje się właśnie te leki – osobno lub w skojarzeniu. Leczenie chirurgiczne stosuje się najczęściej wówczas, gdy farmakoterapia okazała się nieskuteczna lub doszło do powikłań. Ponieważ chorzy dotknięci BPH często są obciążeni chorobami innych układów i narządów, opracowano wiele metod minimalnie inwazyjnych, wymagających niewielkiego znieczulenia. Zwiększa to bezpieczeństwo zabiegów, nie pogarszając przy tym wyników leczenia.

Do góry