10. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania dializy otrzewnowej są:

A. Kałowe zapalenie otrzewnej

B. Niedrożność porażenna jelit

C. Niewydolność oddechowa

D. Nowotwór otrzewnej

E. Przetoka opłucnowo-otrzewnowa


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. AB, 2. ABCDE, 3. BC, 4. ADE, 5. BCDE


Przeciwwskazania do wykonania dializy otrzewnowej można podzielić na bezwzględne i względne. Do przeciwwskazań bezwzględnych zaliczamy: niewydolność otrzewnej jako błony dializacyjnej w następstwie zrostów wewnątrzotrzewnowych, rozległego zwłóknienia, nowotworu otrzewnej, ciężkiej choroby niedokrwiennej jelit czy nawrotowego zapalenia uchyłków jelita; kałowe i grzybicze zapalenie otrzewnej; przetokę opłucnowo-otrzewnową oraz niedawno przebytą operację w obrębie jamy brzusznej, wymagającą drenażu brzusznego. Do względnych przeciwwskazań należą: brak współpracy chorego lub jego rodziny, niewydolność oddechowa, niedrożność porażenna jelit, zapalenie tkanki łącznej powłok jamy brzusznej, ciężkie niedożywienie (oporne na intensywne leczenie żywieniowe), przecieki dializatu, nadmierna masa ciała, wszczepiona w ciągu ostatnich 3 miesięcy proteza aorty oraz nietolerancja wymaganych objętości płynu dializacyjnego.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

Do góry