Egzamin z interny

Egzamin z interny
repetytorium nie tylko dla zdających

Pytania i komentarze opracował: lek. Przemysław Życiński

Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM, Katowice

Dobre przygotowanie się do egzaminu specjalizacyjnego z tak obszernego działu medycyny, jakim są choroby wewnętrzne, jest zadaniem trudnym. Na egzaminach zdarzają się pytania dotyczące zagadnień, w przypadku których konieczna jest znajomość najnowszych publikacji, gdyż wiedza podręcznikowa nie daje pewności wyboru prawidłowej odpowiedzi. Ważne jest jednak nie tylko przyswajanie stale aktualizowanej wiedzy, lecz także umiejętność rozwiązywania testów. Chcąc pomóc czytelnikom w dobrym przygotowaniu się do sprawdzianu, co miesiąc publikujemy pytania testowe, których forma jest bardzo zbliżona do pytań egzaminacyjnych. Przy każdym z pytań zamieszczamy konsultowany przez wybitnego specjalistę opis, który powinien pozwolić na znalezienie prawidłowej odpowiedzi. Zagadnienia, do których ułożone są pytania, zostały nadesłane przez czytelników. Propozycje kolejnych tematów, które zdaniem Państwa warto zamieścić w repetytorium, prosimy nadsyłać na adres: repetytorium@medical-tribune.pl

1. Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo definiuje zalecaną częstość samokontroli glikemii u chorych z cukrzycą typu 2 leczonych dietą?

1. Raz w miesiącu skrócony profil glikemii

2. Raz w miesiącu pełny profil glikemii

3. Raz w tygodniu skrócony profil glikemii

4. Wielokrotne w ciągu doby pomiary glikemii

5. Codzienne 1-2 pomiary glikemii


Według wytycznych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2009 r., chorzy ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 2 powinni przez okres ok. 2 miesięcy często wykonywać skrócone profile glikemii dla celów edukacyjnych. Zalecana częstość samokontroli glikemii u chorych z cukrzycą typu 2 leczonych dietą to wykonanie raz w miesiącu skróconego profilu glikemii, a u chorych stosujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub analogi GLP-1 – raz w tygodniu skróconego profilu glikemii. Chorym z cukrzycą typu 2 leczonym stałymi dawkami insulin rekomenduje się codzienne oznaczanie 1-2 pomiarów glikemii, a dodatkowo wykonanie raz w tygodniu skróconego profilu glikemii oraz raz w miesiącu pełnego profilu glikemii. Wielokrotne w ciągu doby pomiary glikemii według ustalonych zasad leczenia i potrzeb chorego są zalecane chorym leczonym w algorytmie wielokrotnych wstrzyknięć insuliny. Przy podejrzeniu hipoglikemii, w przebiegu infekcji i w przypadku złego samopoczucia wskazane jest dodatkowe oznaczenie stężenia glukozy we krwi.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Janusz Gumprecht, dr hab. med. Dariusz Moczulski

2. W skriningu onkologicznym raka płuca zalecanym badaniem przesiewowym jest:

1. RTG klatki piersiowej

2. Tomografia komputerowa klatki piersiowej

3. Bronchoskopia

4. Badanie cytologiczne plwociny

5. Żadne z wymienionych


Rak płuca plasuje się na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworu w Polsce. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w naszym kraju, a rocznie rejestruje się ponad 20 tys. nowych zachorowań. W dotychczas przeprowadzonych badaniach nie wykazano jednoznacznie wpływu corocznego wykonywania RTG klatki piersiowej na obniżenie ogólnego wskaźnika umieralności z powodu raka płuca. Jedynie w kilku badaniach z randomizacją stwierdzono zmniejszenie umieralności w wyniku stosowania spiralnej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Ze względu na zbyt małą dostępność i wysoki koszt tej metody, nie może być ona jednak rekomendowana jako badanie przesiewowe. Obecnie nie ma sposobu wykrywania wczesnych stadiów raka płuca, szczególnie stanów przedrakowych, ani dostatecznie skutecznych metod leczenia większości chorych. Żadne z badań wymienionych w pytaniu nie może być zalecane do zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych.


Konsultacja: dr hab. med. Adam Antczak

3. Do kryteriów Birda rozpoznania polimialgii reumatycznej należą:

A. Wiek >50 r.ż.

B. OB >40 mm po 1 h

Do góry