Pierwszoplanowym zadaniem dla decydentów jest wypracowanie i adekwatne do potrzeb sfinansowanie narodowej strategii prewencji i profilaktyki nowotworowej, a przy okazji innych chorób cywilizacyjnych. Jest to jedyna droga do racjonalizacji wydatków nie tylko na onkologię, lecz także na całą ochronę zdrowia w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

Szacuje się (według WHO), że każdego roku można by uratować na świecie 3,7 mln ludzkich istnień, gdyby poczynić odpowiednie inwestycje w strategie prewencji, wczesnego wykrywania i powszechnego dostępu do nowoczesnego leczenia chorych na nowotwory. W krajach o niskim lub średnim dochodzie narodowym zainwestowanie w promocję zdrowia i działania prewencyjne szacowane na mniej więcej 11 bln dol. spowodowałoby potencjalne oszczędności około 100 bln dol., które można by przeznaczyć na leczenie chorych na raka i tym samym zapewnić równy dostęp do nowoczesnego leczenia zgodnego ze standardami światowymi.

Small 22552

Tabela 6. „We can. I can” – rekomendacje WHO na Światowy Dzień Walki z Rakiem w latach 2016-2018

Wszystkie powyższe fakty i zalecenia świetnie oddaje hasło wykreowane przez WHO na lata 2016-2018, które jest nagłaśniane przy okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem: „We can. I can” (rycina 2 i tabela 6), oraz drugie hasło, ogłoszone na rok 2019 – „I am and I will” (rycina 3).

Small image002 opt

Rycina 2. „We can. I can” – plakat WHO na Światowy Dzień Walki z Rakiem w latach 2016-2018

Small 23756

Rycina 3. „I am and I will” – plakaty WHO na Światowy Dzień Walki z Rakiem w roku 2019

,,We can” odnosi się do decydentów i jest to apel o konsekwentne prowadzenie oraz właściwe finansowanie strategicznych wieloletnich programów walki z rakiem (propagowanie zdrowego stylu życia: zdrowa szkoła, zdrowa praca, czyste powietrze; edukacja lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek w zakresie wykazywania czujności onkologicznej; zapewnienie równego dostępu do badań profilaktycznych, szczepień, wczesnej diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji).

Złota zasada 2-3 tygodni

,,I can” odnosi się do każdego człowieka i jest apelem o zmianę stylu życia zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Walki z Rakiem, okresowe wykonywanie badań kontrolnych i uczestniczenie w badaniach przesiewowych oraz wczesne zgłaszanie się do lekarza w przypadku pierwszych objawów choroby (stosowanie złotej zasady 2-3 tygodni: jeśli objawy i dolegliwości, których do tej pory nie było [tabela 7], nie wycofają się całkowicie po dwóch-trzech tygodniach po zastosowanym leczeniu objawowym przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym lub przeciwbólowym, należy dodatkowymi badaniami wykluczyć najpierw nowotwór!).

Small 22664

Tabela 7. Możliwe objawy chorób nowotworowych

W tabeli 8 zawarte są najprostsze rekomendacje skierowane nie tylko do lekarzy rodzinnych jako głównych partnerów onkologów, lecz także do lekarzy wszystkich innych specjalności, spełniających nierzadko rolę lekarza „pierwszego kontaktu”.

Small 22776

Tabela 8. Rekomendacje w zakresie profilaktyki onkologicznej skierowane do wszystkich lekarzy „pierwszego kontaktu”

Już na podstawie wyników tych badań można rozpoznać wiele nowotworów w bardzo wczesnym stadium zaawansowania!

W ten prosty sposób możesz uratować wielu ludziom życie. Najgorszy grzech to grzech zaniechania. Nawet wtedy, jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możesz wypisać powyższych skierowań – twoim obowiązkiem jest przynajmniej poinformowanie pacjenta o konieczności wykonania tych badań we własnym zakresie.

Warto także pamiętać, że w Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, podobnie jak w wielu innych regionalnych centrach onkologii, można wykonać komplet badań profilaktycznych (tabela 9).

Small 22840

Tabela 9. Badania profilaktyczne w Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Do góry