Onkologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2019
Felieton
Aktualności naukowe
Temat numeru
Wczesna diagnoza
Onkogeriatria
Pacjent po nieskutecznym leczeniu onkologicznym
Pacjent po skutecznym leczeniu onkologicznym