Migrena brzuszna.

Dotyczy ok. 4% dzieci, z przewagą dziewcząt (3:2). Kryteria diagnostyczne2 obejmują wszystkie niżej wymienione objawy:

• Napadowe epizody intensywnego, ostrego bólu brzucha zlokalizowanego w okolicy pępka, który utrzymuje się co najmniej godzinę

• Okresy powrotu do zupełnego zdrowia trwające od kilku tygodni do miesięcy

• Ból zakłócający normalną aktywność dziecka

• Bólowi towarzyszą co najmniej 2 z wymienionych poniżej objawów:

– brak łaknienia

– nudności

– wymioty

– ból głowy

– światłowstręt

– bladość skóry

Poza tym nie występują objawy wskazujące na proces zapalny lub nowotworowy, wadę anatomiczną albo metabolizmu, które mogłyby wyjaśnić dolegliwości.

Objawy muszą wystąpić co najmniej 2 razy w ciągu poprzedzających 12 miesięcy.

Leczenie. Unikanie czynników potencjalnie wyzwalających napady, np. pokarmów zawierających kofeinę, azotyny i aminy, silnych emocji, długich podróży, głodzenia czy zmian godzin snu. W leczeniu migreny brzusznej stosuje się pizotyfen – lek blokujący receptory serotoninowe, propranolol, cyproheptadynę, sumatryptan.

Czynnościowy ból brzucha.

Kryteria diagnostyczne obejmują:2

• Okresowy lub ciągły ból brzucha

• Niewystarczające kryteria do rozpoznania innych czynnościowych zespołów bólu brzucha

• Brak oznak stanu zapalnego, nieprawidłowości anatomicznych, metabolicznych lub procesów nowotworowych, które mogłyby wyjaśnić objawy obserwowane u chorego.

Do góry