Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2013
Od redakcji
Minisympozjum – immunologia
Bóle brzucha
Choroby wątroby
Choroby płuc
Jak to się robi
Z farmakologią na ty