• SpO2 <92%

• częstotliwość oddechów >50/min

• inne objawy duszności, w tym stękanie

• znaczną tachykardię w odniesieniu do wieku i ciepłoty ciała

• powrót włośniczkowy >2 s

• objawy odwodnienia

• współwystępowanie choroby przewlekłej (np. wrodzonej wady serca, przewlekłej choroby płuc, mukowiscydozy, niedoboru odporności)

Postępowanie z chorym w dobrym stanie klinicznym oraz z niewielką ilością płynu w jamie opłucnej (grubość warstwy płynu <10 mm w badaniu USG) obejmuje:

• podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi obwodowej z rozmazem, jonogram, OB, CRP, albuminy, ASO)

• badania mikrobiologiczne: posiew krwi (w tym w kierunku bakterii beztlenowych), posiew plwociny (jeżeli możliwe)

• antybiotykoterapię dożylną

• leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

• płynoterapię dożylną

• kontrolną ocenę stanu ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem objawów duszności i stanu nawodnienia, kontrolę SpO2

• kontrolne badanie USG po 2-3 dniach

• kontrolne RTG klatki piersiowej po zakończeniu leczenia

Niezwiększanie się objętości płynu w jamie opłucnej, niestwierdzenie obecności włóknika w płynie oraz poprawa stanu ogólnego dziecka świadczą o dobrym rokowaniu i pozwalają uniknąć leczenia inwazyjnego. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia się stanu ogólnego chorego wskazane jest wykonanie kontrolnego RTG klatki piersiowej (PA) oraz konsultacja z pediatrą pulmonologiem.

Postępowanie z chorym w dobrym stanie ogólnym z warstwą płynu w jamie opłucnej >10 mm grubości w badaniu USG obejmuje:

• podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi obwodowej z rozmazem, OB, CRP, jonogram, białko całkowite, albuminy, LDH, ASO, mocznik, kreatynina, glukoza, badanie ogólne moczu)

• badania mikrobiologiczne: posiew krwi (w tym w kierunku bakterii beztlenowych), posiew plwociny (jeżeli możliwe)

Do góry