• antybiotykoterapię dożylną

• leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

• płynoterapię dożylną

• kontrolną ocenę stanu ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem objawów duszności i stanu nawodnienia, kontrolę SpO2

• konsultację pediatry pulmonologa i transport do ośrodka specjalistycznego

Postępowanie z chorym w średnim i ciężkim stanie ogólnym obejmuje:

• tlenoterapię przy SpO2 <92%

• badania laboratoryjne (gazometria, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, OB, CRP, prokalcytonina, jonogram, białko całkowite, albuminy, LDH, ASO, AST, ALT, mocznik, kreatynina, glukoza, parametry układu krzepnięcia, badanie ogólne moczu)

• badania mikrobiologiczne: posiew krwi (w tym w kierunku bakterii beztlenowych), posiew plwociny (jeżeli możliwe)

• antybiotykoterapię dożylną

• leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

• płynoterapię dożylną

• monitorowanie stanu ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem objawów duszności, kontrolę SpO2, bilans płynów

• w razie potrzeby leczenie przeciwobrzękowe

• w przypadku hipoalbuminemii i znacznych obrzęków obwodowych należy rozważyć podanie albumin

• w przypadku znacznej oligurii – forsowanie diurezy i dokładna jej kontrola

• w przypadku narastania niewydolności oddechowej wskazana jest konsultacja anestezjologiczna

• konsultację pediatry pulmonologa i transport do ośrodka specjalistycznego

Wskazania do przeniesienia chorego na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM)

Do konieczności przeniesienia chorego na OIOM dochodzi najczęściej w wyniku nasilenia niewydolności oddechowej albo w wyniku wstrząsu septycznego. Kryteria pomagające w podjęciu decyzji o transporcie są następujące:3

Do góry